Misstipendia voor priesters (Armenië)

Project
Project in ArmeniëDe Armeniërs zijn er trots op dat in hun land het Christendom al in 301 tot staatsgodsdienst werd uitgeroepen. Het was de eerste christelijke staat ter wereld. Bijna 95% van de inwoners behoort tot de Armeense-apostolische Kerk, die net
ACN-20131128Armenie03146

De Armeniërs zijn er trots op dat in hun land het Christendom al in 301 tot staatsgodsdienst werd uitgeroepen. Het was de eerste christelijke staat ter wereld. Bijna 95% van de inwoners behoort tot de Armeense-apostolische Kerk, die net als de Koptische kerk behoort tot de Oud-Oosterse kerken. Er is echter ook een Armeens-katholieke Kerk, waarvan de eredienst weliswaar volgens de Armeense ritus wordt gevierd, maar die de Paus erkent. In 1991 werd een Eparchie (= Bisdom) van de Armeens-katholieke Kerk gesticht, waarvan de gelovigen wonen in Armenië, Georgië en Oost-Europa. Volgens de gegevens in het Pauselijk Jaarboek leven er in het gebied 420.000 Armeens-katholieke gelovigen. In Armenië zelf zijn 48 katholieke parochies, in Georgië vijf en in Rusland vier.
Aartsbisschop Raphael Minassian bericht dat hij en zijn priesters voor grote uitdagingen staan "De mensen hebben nu, na de Sovjetperiode, de constante aanwezigheid van priesters nodig, die hun het Woord van God brengen in hun dagelijks leven. Zij hebben er nog behoefte aan te luisteren, te spreken, vragen te stellen, antwoorden te krijgen en te begrijpen wat het betekent om het geloof te beleven. In dit gebied zijn veel sekten actief, die de slechte economische en sociale situatie misbruiken om de mensen te misleiden." Wegens de slechte economische situatie heeft de Katholieke kerk echter nauwelijks de middelen om de zielzorg te garanderen voor de gelovigen, die bovendien over grote gebieden verspreid wonen. Daarom heeft de Aartsbisschop ons verzocht om Misstipendia, om zijn priesters tenminste iets te kunnen geven. Zoals in vele andere landen vormen de Misstipendia ook hier het enige inkomen van de priesters. Een H. Mis bij een speciale gebeurtenis of voor de ziel van een gestorvene te laten opdragen is een oude traditie in de Kerk. De gift die de gelovigen de priester daarvoor geven is geen "betaling", maar een gebaar van liefde en dankbaarheid jegens degene die door de consecratiewoorden het offer van Christus op het altaar opnieuw voltrekt. Maar voor vele priesters in de wereld is deze kleine gift van levensbelang. In zijn brief schreef aartsbisschop Minassian: "Als wij nu geen hulp van u ontvangen, dreigen we onze missie in deze landen te verliezen". Wij geven hem 1080 misintenties van onze weldoeners, zodat hij elk van zijn 18 priesters kan helpen.
Projectcode: 446-04-39
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.