Misstipendia voor drie priesters Karachi (Pakistan)

Project
Meer dan 400.000 priesters in de hele wereld veranderen in de Heilige Mis brood en wijn in het Lichaam en Bloed van Christus. Hoewel zij daarmee het kostbaarste in hun bezit hebben dat er is, leven talloze van hen in grote armoede. Velen zijn oud en kunne
20120130pakistan005


Meer dan 400.000 priesters in de hele wereld veranderen in de Heilige Mis brood en wijn in het Lichaam en Bloed van Christus. Hoewel zij daarmee het kostbaarste in hun bezit hebben dat er is, leven talloze van hen in grote armoede. Velen zijn oud en kunnen nauwelijks hun handen omhoog richten tot God, opdat het offer van Christus de wereld geneest en heiligt. Anderen leggen grote afstanden af en zetten zich onvermoeibaar in om God en zijn Blijde Boodschap aan de mensen te verkondigen.

Pro Deo
Dit doen zij pro Deo – een salaris ontvangen zij niet. Om de priesters voor hun dienst te betalen en hun dankbaarheid te tonen, hebben gelovigen altijd misstipendia aan hen gegeven, dat wil zeggen dat zij de priesters hebben gevraagd voor een bepaalde zaak een H. Mis op te dragen en zij hebben hun daarvoor geld of andere giften gegeven. Het gaat er niet om de H. Mis te "betalen", want dat is onmogelijk, maar om te laten zien dat wij als christenen broeders en zusters zijn en dat wij degenen die zonder offer of moeite te sparen, Christus bij ons brengen, ondersteunen en bedanken.

Onmisbare bijdrage
Voor veel priesters in de hele wereld is dit een onmisbare bijdrage aan hun levensonderhoud. Vooral de priesters die aan het priesterseminarie de toekomstige herders van de Kerk opleiden en daarbij dag en nacht ter beschikking staan om de jonge mannen niet alleen een goede academische opleiding te laten krijgen, maar hen ook menselijk en spiritueel in elk opzicht te ondersteunen, verdienen in veel landen zeer weinig. Zij zijn aangewezen op misstipendia uit het buitenland, omdat zij vaak geen parochie leiden, waar de gelovigen hen – ook al is dat in zeer bescheiden mate – kunnen ondersteunen.

Ondersteuning van priesters
Zo is dat bijvoorbeeld het geval in Pakistan, waar christenen maar een kleine zeer beproefde minderheid uitmaken. In de stad Karatschi, met zijn 18 miljoen inwoners, die door geweld wordt geteisterd, bereiden zich in het seminarie Christus Koning 40 jonge mannen voor op de priesterwijding. Drie van de priesters die onderwijs geven op het seminarie, wijden zich uitsluitend aan de opleiding van de toekomstige priesters en zijn dus niet werkzaam in een parochie. De Rector van het seminarie, Benjamin Shazad pr., heeft ons ook dit jaar opnieuw om misstipendia verzocht, om zijn priesters te kunnen ondersteunen. Onze weldoeners hebben met 2430 euro geholpen.

Projectcode: 328-04-39

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.