Misstipendia voor de "Little-Flower"-congregatie (India)

Project
"Little Flower", dat betekent "kleine bloem"; zo wordt de heilige Theresia van het Kind Jezus in het Engels vaak liefdevol genoemd. De Franse karmelietes stierf op 30 september 1897, slechts 24 jaar oud. Ondanks haar jeugd werd zij honderd jaar na haar do
ACN-20130916india00886

"Little Flower", dat betekent "kleine bloem"; zo wordt de heilige Theresia van het Kind Jezus in het Engels vaak liefdevol genoemd. De Franse karmelietes stierf op 30 september 1897, slechts 24 jaar oud. Ondanks haar jeugd werd zij honderd jaar na haar dood door paus Johannes Paulus II tot kerklerares uitgeroepen en zij wordt overal op de wereld vereerd. Haar "kleine weg" van de liefde werd wereldberoemd – een spiritualiteit, die volledig is doordrongen van een kinderlijk vertrouwen in de grenzeloze liefde van God, zonder zich te laten ontmoedigen door de eigen lege handen.Om door God te worden bemind, hoeft de mens niets uitzonderlijks te doen, maar alles wat hij doet, moet hij uit liefde doen.

Deze "kleine weg" verbreidde zich over de hele aardbol en ontroerde in het Zuid-Indiase Kerala een priester met de naam Thomas Panat, die als "Pater Basilius" bekend werd. Meer dan 80 jaar geleden vertaalde hij "Het verhaal van een ziel" van de Heilige Theresia en hij werd steeds meer door deze ziel begeesterd, die Jezus in het Evangelie als volgt omschrijft: "Als gij niet wordt als deze kinderen, dan zult u het hemelrijk niet binnengaan". Hij werd daardoor zo getroffen dat hij deze weg samen met andere priesters wilde afleggen. Al in 1931 legde hij met toestemming van zijn bisschop met andere mannen de gelofte af, om in deze geest te leven. Daaruit ontstond in 1947 de Congregatie van "the Little Flower". Pater Basilius stierf in 1976 op de leeftijd van 85 jaar. Ook het contact met Mahatma Ghandi en zijn nabijheid tot de armen hebben grote invloed op hem gehad.

De "Congregation of the Little Flower" verheugt zich in talrijke roepingen, en tegenwoordig zijn er in India bijna 300 priesters lid. Zij wijden zich aan de dienst van de armen, ouderen, wezen, zieken en benadeelden, die in afgelegen gebieden leven. In gebieden waar nauwelijks infrastructuur is richten zij klinieken, scholen, beroepsopleidingen voor jongeren, jongenstehuizen en geestelijke centra op, en zij steunen de kleine boeren.
Omdat de leden van de orde voor hun werkzaamheden geen geld ontvangen, heeft de overste van de provincie St. Thomas ons verzocht om Misstipendia voor 72 priesters. Onze weldoeners hebben geld geschonken voor 800 H. Missen.