Misstipendia voor achttien priesters (Tanzania)

Project
Zanzibar bestaat uit de twee eilanden, Unguja en Pemba. Zij liggen aan de kust van Oost-Afrika en behoren sinds 1964 toe aan Tanzania. In januari 2014, vierde het gelijknamige bisdom de 150ste verjaardag van het katholieke geloof aldaar. Het geloof was da
ACN-20140124tanzania04592


Zanzibar bestaat uit de twee eilanden, Unguja en Pemba. Zij liggen aan de kust van Oost-Afrika en behoren sinds 1964 toe aan Tanzania. In januari 2014, vierde het gelijknamige bisdom de 150ste verjaardag van het katholieke geloof aldaar. Het geloof was daar gebracht door de Paters Spiritijnen (Paters van de H. Geest).

Wees welkom!
Tegenwoordig leven er, volgens de gegevens van het Pauselijk Jaarboek, 13.600 katholieken op de eilanden Unguja en Pemba, wat ongeveer overeenkomt met 1% van de bevolking. In feite hebben de christenen altijd in goede verstandhouding geleefd met de merendeels mohammedaanse bevolking. Toen de eerste missionarissen het eiland bereikten, werden zij warm onthaald door Sultan Sayyeid Majid bin Saïd : ‘ Wees welkom ! Mijn huis is uw huis, mijn volk is uw volk. Ik ben uw broeder! ‘ Tot op heden zijn er veel moslims die hebben weten te waarderen dat de charitatieve initiatieven van de Kerk ook voor hen toegankelijk zijn.

Religieuze aanslagen
Maar de laatste tijd zijn er steeds meer problemen door toedoen van extremistische groeperingen. Mgr. Augustine Shao, een Spiritijn net als de eerste missionarissen, is bezorgd voor zijn priesters, want op 13 september 2013 werd een van hen met zwavelzuur overgoten en verbrand. De priester heeft het overleefd, maar zijn gezicht, zijn borst en armen liepen ernstige brandwonden op. Dit was niet de eerste, maar de vierde keer dat er zo rechtstreeks een aanslag op een priester werd gepleegd. Voor Mgr. Shao : ‘ Dit vierde incident heeft ons echt bang gemaakt, mij, de priesters, de religieuzen en de leden van de gemeenschap. Wij leven alsof we gezochte criminelen zijn. Het is triest te moeten constateren dat geen van de aanvallers door de politie is gearresteerd, zelfs terwijl deze criminele daad overdag midden op de markt heeft plaatsgevonden! ‘.

Bewuste keuze
Deze confrontatie met het geweld heeft de mensen wel bevestigd in hun geloof, en velen van hen kiezen er nu meer bewust voor volgens het Evangelie te leven en de sacramenten met meer godsvrucht te ontvangen. Dit jaar, dat dus een jubileumjaar is voor de Kerk in Zanzibar, is een prachtige gelegenheid om het geloof te versterken en te vieren. Er is veel werk voor de priesters in de negen parochies van het bisdom. Daarbij proberen ze ook bij te dragen aan een harmonieus samenleven van christen en moslims op alle niveaus.

Onderteuning door misstipendia
De bisschop van Zanzibar zou zijn priesters graag ondersteunen. De priester delen alles wat zij voor hun dienstwerk van de gelovigen krijgen, broederlijk onder elkaar, maar daar kunnen ze nauwelijks van leven. Daarom heeft Mgr. Shao ons Misstipendia gevraagd voor zijn achttien priesters. Wij maken dit jaar 5454 euro over voor 1000 Misintenties van onze weldoeners.

Projectcode: 154-04-39

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.