fbpx

Misstipendia voor 19 priesters van de Shalom Gemeenschap

Project
Afgelopen jaar kon Kerk in Nood een bedrag van € 9.200 in de vorm van Misstipendia geven aan 19 priesters van de gemeenschap die in Brazilië wonen.
ACN-20181207-80965-misstipendia-shalomgemeenschap

De Katholieke Shalom Gemeenschap werd in 1982 in Brazilië opgericht. Jonge mensen, gezinnen, echtparen en priesters kunnen ertoe behoren. Zij wonen in zogeheten ‘leefgemeenschappen’ leggen zich toe op evangelisatie en het onderwijzen van de Christelijke leer en richten zich vooral op jonge mensen. Centraal in het leven van deze gemeenschap, met zo’n 3000 leden in 20 verschillende landen, staan het dagelijks vieren van de Heilige Mis, het persoonlijke gebed en het overdenken van de Heilige Geschriften in hun toewijding om Jezus Christus na te volgen.

De Misstipendia zijn persoonlijke giften van onze weldoeners, in de vorm van wat geld of andere kleine gaven en in ruil daarvoor zal de priester dan een Heilige Mis opdragen tot een, door de gever gevraagde, intentie. Er is dus geen sprake van een ‘betaling’ voor een Heilige mis maar meer van een Christelijk gebaar van dankbaarheid en steun voor de priesters, die nooit opzien tegen moeilijkheden of het brengen van offers voor het kunnen verkondigen van Christus en Hem in de Eucharistie willen offeren ten gunste van onze zorgen.

Een van deze 19 priesters, Jairo Barbosa Leite, is 46 jaar en is al 25 jaar lid van de Shalom gemeenschap. In Oktober 2015 is hij, toen hij herstelwerkzaamheden aan het dak van zijn parochiekerk controleerde, van een grote hoogte gevallen en sindsdien voor altijd verlamd.

Hij weigert om dit ongeluk als een ramp of noodlot te beschouwen en zegt: “Natuurlijk was het een schok toen ik vernam dat ik van dat moment af voor altijd verlamd zou zijn. Naderhand begreep ik dat dit geen last zou betekenen maar eerder iets om dankbaar voor te zijn. Zoveel mensen denken dat je alleen gelukkig kunt zijn als alles naar wens verloopt. Maar ik ben gelukkig en voel het als een bijzonder voorrecht wat mij ten deel is gevallen, omdat ik nu geheel van anderen afhankelijk ben. Ik kan nu met mensen in contact komen, die ver van het geloof afstaan en die zich onvermijdelijk afvragen hoe het mogelijk is dat ik me nog altijd gelukkig voel. Ik zie dat als teken van de Goddelijke Voorzienigheid. Zelfs als ik zo verlamd in mijn rolstoel zit, ervaar ik hoe ik nog van dienst kan zijn, door mijn gebedsleven, bidden gedurende de nacht, het vieren van de Eucharistie, biecht horen en het geven van godsdienstlessen ben ik nog steeds in staat te offeren. Ik ben blij dat God op deze manier nog gebruik kan maken van mijn priesterschap. Hoe mooi is het dat ik, mede door mijn zwakte, nog in staat ben mijn tekortkomingen aan God toe te vertrouwen en kan getuigen van zijn aandacht ervoor!”

Uit naam van al zijn medepriesters dankt pater Jairo ons voor de Misstipendia “Ik wil alle gevers bedanken voor hun goedheid en hen verzekeren dat hun giften helpen om zielen te redden door middel van de Kerk en de bedienaren van de Kerk, die overal in de wereld altijd hun opdracht vervullen.”

Wilt u de priesters van de Shalom Gemeenschap steunen met Misstipendia? Doneer dan online via deze website of maak uw gift over onder vermelding van code: 212-04-missen.