Misintenties voor priesterdocenten Oeganda

Project
ACN-20140210ug04994

Project in Oeganda
Een Heilige Mis laten opdragen voor een bepaalde intentie of voor de ziel van een overledene, is al een heel oude traditie. De gift die de gelovigen met dit doel aan een priester geven, is geen betaling, maar is een gebaar van liefde en dankbaarheid tegenover degene die door de consecratiewoorden het offer van Jezus Christus op het altaar opnieuw tegenwoordig stelt. Tegelijkertijd helpt deze gift ook arme priesters, die nauwelijks andere inkomsten hebben.

Zij verdienen te weinig voor hun levensonderhoud
Vooral priesters die studeren aan het seminarie, zijn dankbaar voor de misintenties, want in veel landen verdienen zij te weinig om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.
Een gewone universiteitsprofessor in Oeganda bijvoorbeeld verdient ongeveer 1500 dollar, terwijl een priesterdocent aan het seminarie maar 150 dollar ontvangt, waarmee nauwelijks de meest noodzakelijke zaken kunnen worden bekostigd.

Grote zorgvuldigheid
De priesters die verantwoordelijk zijn voor de opleiding van toekomstige priesters, dragen een grote verantwoordelijkheid. Hun werk vereist grote zorgvuldigheid en een inzet die boven de louter kennisoverdracht uitstijgt. Naast de academische opleiding is het noodzakelijk dat de seminaristen ook in hun geestelijke en menselijke vorming worden gesteund. Zij kunnen vaak niet een nevenactiviteit in een parochie overwegen, waar de gelovigen hen – zij het in bescheiden mate – zouden kunnen ondersteunen. Dus zijn de docenten van de toekomstige priesters aangewezen op de misintenties uit het buitenland.

Explosieve groei roepingen
In Oeganda stijgt het aantal roepingen. De seminaries barsten zo wat uit hun voegen. Op het nationale seminarie St. Maria in Ggaba, in het aartsbisdom Kampala, worden de seminaristen door 16 priesters bijgestaan en onderricht. Wij helpen hen dit jaar met misintenties voor een bedrag van 19.200 euro, dat wil zeggen dat elke seminarist 1200 euro ontvangt voor het hele jaar.

Projectcode: 158-04-masses

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood