Misintenties voor politie-pastors (Kenia)

Project
In 2009 voerde de Keniaanse overheid een pastorale dienst in voor de politie. De pastors hebben een groot aantal taken.
pastorale_dienst_politie4

Ze ondersteunen, adviseren en bemoedigen de agenten en hun gezinnen in hun werk dat vaak gevaarlijk is en stress veroorzaakt; ze celebreren de Mis, bezoeken de zieke en gewonde agenten en soms moeten ze helaas voorgaan bij begrafenissen van agenten die tijdens hun werk zijn omgekomen. Onlangs nog kwam het wereldwijd volop in het nieuws toen tientallen Keniaanse agenten hun leven lieten bij een uitbarsting van gewelddadigheden.

Natuurrampen

De hulp van de politiepastors wordt ook ingeroepen bij ernstige ongelukken, natuurrampen of gewelddadige misdrijven, waarbij er behoefte is aan pastorale ondersteuning voor de slachtoffers, ooggetuigen en hulpverleners. Ze bezoeken ook de gezinnen van degenen die zijn getroffen door ongelukken of gewelddadige misdaden, om als eerste hen het slechte nieuws te vertellen en om hen bijstand en troost te bieden. Bovendien organiseren de pastors verschillende bijeenkomsten waarbij de agenten zich verder kunnen ontwikkelen in moreel, religieus en spiritueel opzicht. Dit heeft een direct en positief effect; het moedigt agenten aan om zich verantwoordelijk en achtenswaardig te gedragen en om geen misbruik te maken van hun gezag of om mensen hun hulp te ontzeggen.

Politiepastor

In de centrale provincie van Kenia werken ongeveer 35 duizend agenten, van wie zo’n 2,5 duizend Katholiek zijn. Er werken vijf Katholieke priesters als politiepastor. Maar omdat de agenten zijn verdeeld over 150 verschillende parochies, kunnen de pastors niet overal aanwezig zijn. Dus bij een noodgeval schieten zonodig priesters te hulp van de betreffende parochies. Aangezien deze priesters, die zich vrijwillig ten dienst stellen, hiervoor geen enkele vergoeding van de overheid krijgen, worden ze door de donateurs van Kerk in Nood geholpen in de vorm van Misintenties, zodat ze niet helemaal zonder geld zitten en deze onmisbare ondersteuning kunnen blijven geven.

"Online

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Mocht u dit of een vergelijkbaar project dat voor Kerk in Nood pastorale prioriteit heeft, willen ondersteunen, graag dan bij uw donatie onderstaande projectcode te vermelden. Dank u wel.

Projectcode: 130-01-39