Misintenties voor paters in arme streken Mexico

Project
In 23 jaar tijd werden in Mexico meer dan 60 priesters vermoord. Toch blijven paters in het land zich inzetten voor de inheemse bevolking.
ACN-20170818-59825-Mexico

Mexico is een land van tegenstellingen: hoewel sommige regio’s geliefkoosde vakantiebestemmingen zijn, is het land tegelijk in een bloedige drugsoorlog verwikkeld en vormt het het schouwtoneel van ontvoeringen, afpersingen, roofovervallen en moordpartijen. Ook de katholieke Kerk is daarvan het slachtoffer, want in geen enkel ander land ter wereld worden elk jaar opnieuw zo vele katholieke priesters vermoord als in Mexico.

Ook economisch gezien is Mexico een land van grote tegenstellingen. Zo is het enerzijds een opkomend nieuw industrieland, maar anderzijds leeft haast de helft van de bevolking in armoede. In enkele extreem arme streken van het land, met een inheemse bevolking, zijn 18 jezuïetenpaters actief. Ze verkondigen de Blijde Boodschap onder de allerarmsten, maar ze zijn zelf ook arm. De gelovigen delen wel hun schaarse voedsel met hen, maar dit volstaat niet om in hun volledige levensonderhoud te voorzien. Daarom zijn ze u dankbaar voor de misintenties die weldoeners van Kerk in Nood hen sturen.

“Dankzij de zegen van uw hulp kunnen wij het Evangelie blijven verkondigen en kunnen wij ons beter ten dienste stellen van dit volk van God, dat dan wel geen materiële welstand heeft, maar over een verbazingwekkende geestelijke kracht beschikt, die een voedingsbron is voor de hele Kerk”, schrijft pater José Francisco Magaña Aviña, de provinciaal van de jezuïeten in Mexico.

Helpt u de paters in deze gebieden met hun prachtige werk? Maak dan uw gift over onder vermelding van 230-04-00. Elke gift wordt voor deze of gelijkaardige projecten gebruikt.