Minibus seminarie Sierra Leone

Project
ACN-20150922sl29979

Project in Sierra Leone
Nog steeds lijdt Sierra Leone onder de gevolgen van de burgeroorlog: de infrastructuur en de economie liggen plat, meer dan 70% van de mensen leeft in armoede. De situatie wordt nog verergerd door de ebola-epidemie, die in 2014 uitbrak.

Het seminarie heeft alles verloren
Tijdens de burgeroorlog, die van 1991 tot 2002 heeft geduurd, was de helft van de rond 4 miljoen inwoners van het West-Afrikaanse land op de vlucht, en duizenden mensen werden gedood. De katholieke Kerk werd zeer ernstig getroffen. Pastorieën, kloosters en andere kerkelijke gebouwen werden door de rebellen verwoest of in de as gelegd, eigendommen werden geplunderd of vernietigd. Daar konden echter geen religieuze motieven achter worden gezocht, want volgens de rector van het priesterseminarie van St. Petrus in Freetown werden de overvallen uit louter vernielzucht gepleegd. Het seminarie moest wegens de burgeroorlog meerdere keren worden verplaatst, om de oorlogshandelingen en de overvallen uit de weg te gaan. Het seminarie heeft alles verloren.

Een rotsig stuk grond
In 1995 werd het seminarie, nog tijdens de burgeroorlog en nadat het meerdere malen gedwongen verplaatst moest worden, op een rotsig stuk grond buiten de hoofdstad Freetown weer opgebouwd. Daar staat het momenteel nog. Het is het enige seminarie van het land. Hier worden jonge mannen uit alle bisdommen van het land en uit Gambia, dat geen eigen seminarie heeft, op de dienst van het altaar voorbereid.

Astronomische bedragen
Er moeten nog altijd talrijke problemen worden overwonnen. Een ervan is het vervoer, want de ligging buiten de stad, wat een voordeel was tijdens de burgeroorlog, is nu een nadeel. Want voor alle bezorgingen en voor alle activiteiten buiten het seminarie moeten behoorlijke afstanden worden afgelegd. De seminaristen helpen bijvoorbeeld ‘s zondags in de verschillende parochies in de hoofdstad, om het praktische leven van de parochiegemeenschappen beter te leren kennen. Bovendien moeten er inkopen worden gedaan, moet de dokter worden bezocht, moeten de seminariedocenten naar het bisdom of naar andere bisdommen worden gereden. De drie voertuigen waar het seminarie over beschikte, waren oeroud en vielen keer op keer stil. De reparatiekosten stegen langzamerhand tot astronomische bedragen. Daarom heeft de rector van het seminarie, Pater Matthew Kanneh, om hulp gevraagd.

Nieuwe minibus
Onze weldoeners hebben 23.800 euro voor een nieuwe minibus gedoneerd. Het voertuig is ondertussen aangekomen en verricht goede diensten voor het seminarie. De docenten en seminaristen zijn erg blij! De rector dankt, in naam van het hele seminarie, iedereen die eraan heeft bijgedragen, en schrijft: „De auto is goed aangekomen. Wij zijn heel dankbaar en beloven u dat wij onze best zullen doen om hem goed te benutten om onze pastoraal werk uit te voeren en ervoor te zorgen dat de toekomstige priesters uit Sierra Leone en Gambia goed worden opgeleid.

Projectcode: 147-02-29

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood/