Minderheden Pakistan nog verder onder druk

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Plannen van de Pakistaanse regering om het Ministerie voor Religieuze Minder- heden af te schaffen zullen mogelijk €¦
20113006_pakistan01

Plannen van de Pakistaanse regering om het Ministerie voor Religieuze Minderheden af te schaffen zullen mogelijk alle ruimte geven voor nog verdere geloofsvervolging, melden kerkelijke bronnen in het land.

 

"We zijn teleurgesteld en bedroefd", verklaarde een priester uit Lahore tegenover persbureau Fides. Het Ministerie zal worden opgesplitst in provinciale afdelingen. "Dus de rechten van Christenen zullen nog verder tot het verleden behoren en van de nationale politieke agenda verdwijnen. We zullen nog weerlozer zijn. Voor de fundamentalisten zal dit een ‘groen licht’ betekenen voor nieuwe agressie, geweld en vervolging van Christenen."

Slechte reputatie

Als de plannen doorgaan, en daar ziet het naar uit, worden zaken als religie, sport, milieu, gezondheidszorg, arbeid, voeding en landbouw en vrouwenrechten met ingang van 1 juli op provinciaal niveau geregeld. Deze decentralisatie moet de autonomie van de provincies vergroten.

Tegelijk gaat het om zaken waar Pakistan een slechte reputatie heeft.

Minister Bhatti

Een anonieme bron uit de Pakistaanse politiek beweert dat de maatregel vragen over de rechten van minderheden van de agenda van de centrale overheid afvoert.

"Dus dit vermoordt wijlen minister Shahbaz Bhatti een tweede keer: de eerste was zijn fysieke eliminatie, de tweede is het elimineren van zijn doelen en zijn politieke erfenis, waarvoor hij zich zo hard heeft ingezet", aldus de bron tegenover Fides.

Protest

Ackram Gill, een katholiek en de huidige minister voor minderheden, heeft krachtig geprotesteerd tegen de opheffing van het ministerie. Hij leidde een delegatie van verontruste parlementariërs en politici in een ontmoeting met minister-president Raza Gilani. Hij heeft ook een protest buiten het Parlement georganiseerd.

Het plan is ook op heftige tegenstand gestuit van de permanente parlementaire commissie voor minderheden. Christenen en Hindoes hebben daarnaast persconferenties en openbare hoorzittingen georganiseerd waarin werd opgeroepen tot een heroverweging van de decentralisatie.

Moord

Het idee om het ministerie op te heffen maakte in februari van dit jaar al deel uit van eerdere reorganisatieplannen van het kabinet. De in maart vermoorde minister Bhatti had dat voorstel weten te voorkomen en kreeg daarvoor krachtige steun van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton.

Bhatti werd op 2 maart vermoord door islamitische extremisten. Hij was door hen met de dood bedreigd vanwege zijn verzet tegen de strenge blasfemiewetten, die iedere openbare kritiek op de islam of de profeet Mohammed strafbaar stelt.

Inzake de moord op Bhatti heeft de politie van Islamabad serieus overwogen de zaak wegens gebrek aan bewijs te sluiten. Minister Gill heeft gevraagd om een speciale commissie te benoemen om de moord te onderzoeken.

 

Bron: CNA