fbpx

Midden-Oosten: “Vrede komt rechtstreeks uit het hart van Jezus”

vrijdag, 25 juni 2021
Nieuws
De katholiek-maronitische aartsbisschop Chucrallah-Nabil El-Hage was betrokken bij het gebedsinitiatief "Dag van de Vrede voor het Oosten" op zondag 27 juni. In een interview met Kerk in Nood (ACN) sprak de aartsbisschop emeritus van Tyros (Libanon) over zijn overtuiging dat het gebed de regio vrede kan schenken.
Project trip of Fr. Dr. Andrzej Halemba

Excellentie, aanstaande zondag zullen de katholieken in het Midden-Oosten vrede in de regio in het middelpunt van hun gebed plaatsen. Dit zal gevolgd worden door maanden van speciale initiatieven. Het idee hiervoor is ontstaan in Libanon. Wat heeft dit geïnspireerd?

Het idee is ontwikkeld door de commissie “Justitia et Pax” in Libanon, waarvan ik de voorzitter ben. Wij hebben het vervolgens voorgelegd aan de katholieke patriarchen in de regio en zij hebben het idee overgenomen. Verschillende factoren speelden daarbij een rol. De eerste is dat de maand juni is gewijd aan het Heilig Hart van Jezus. De patriarchen geloven dat vrede niet alleen door of uit Jezus voortkomt, maar rechtstreeks uit zijn Hart stroomt. Om die reden zal de Openingsmis op de laatste zondag van de maand van het Heilig Hart van Jezus worden gehouden.

Vervolgens heeft paus Franciscus een Jaar van de H. Jozef uitgeroepen. Daarom hebben wij de Heilige Familie, waarvan Sint Jozef de beschermer was, in het middelpunt van het initiatief geplaatst. We wijden het hele Midden-Oosten toe aan de Heilige Familie. Een icoon van de Heilige Familie met relikwieën uit de Basiliek van de Aankondiging in Nazareth is speciaal voor dit initiatief gemaakt en zal zijn reis door het Midden-Oosten beginnen.

Dit is toch de eerste keer dat de aandacht volledig op de Heilige Familie is gericht?

Ja, dat is waar. Zoals ik al zei, heeft het Jaar van de Heilige Jozef, dat de paus heeft uitgeroepen voor de Universele Kerk, hierbij een beslissende rol gespeeld. De Heilige Familie vertegenwoordigt immers wat zoveel van de gezinnen in onze regio vandaag meemaken. Ook deze gezinnen zijn gedwongen te vluchten en ontberingen en verstoting te ervaren – net als de Heilige Familie ooit. Maar uit de ontberingen van de Verlosser is een zegen voor de hele wereld voortgekomen. Dit is onze hoop voor de wereld van vandaag en voor onze regio. Een derde factor speelde ook een rol: dit jaar is het 130 jaar geleden dat de encycliek Rerum Novarum van Paus Leo XIII werd gepubliceerd. Dit is het basisdocument van de katholieke sociale leer. Het Midden-Oosten heeft deze leer hard nodig. Het is een voortdurende oproep tot rechtvaardigheid en vrede. Het zou werkelijk inspirerend zijn voor hen die de regio besturen.

Waarom zijn de patriarchen van mening dat bidden voor vrede juist nu belangrijk is? Is het vanwege de meest recente oorlog in het Heilige Land?

Ziet u, het Midden-Oosten kent geen vrede. Oorlogen bepalen onze regio. Neem bijvoorbeeld Jemen. Er zijn daar nauwelijks Christenen. Maar als gelovigen kunnen we het conflict, dat daar al jaren woedt, niet zomaar van ons afschuiven. Het Heilige Land daarentegen wordt momenteel opgeschrikt door een nieuwe ronde van geweld. Het conflict in Syrië is nog niet opgelost. Evenmin als dat in Libië. Libanon lijdt onder een zware economische crisis. Ons land wordt gekenmerkt door inflatie, werkloosheid en ontbering. We hebben echt behoefte aan gebeden voor vrede.

Wat zegt u tegen sceptici die niet of niet meer geloven in de kracht van het gebed?

Natuurlijk, die stemmen zijn er ook. Maar zij zijn misleid. Er kan geen gerechtigheid en geen vrede zijn zonder de harten van de mensen te veranderen. En wat anders dan Gods barmhartigheid kan het hart van het volk veranderen? Nee, we moeten bidden. Bovendien, mensen die oprecht bidden kunnen geen haat voelen. Ook dit is een bijdrage tot vrede.

Gelooft u dat de aandacht van de universele kerk voor het Midden-Oosten is verslapt met het einde van Islamitische Staat?

Helaas wel, ja. Natuurlijk beseffen we dat iedereen met zichzelf bezig is vanwege de COVID-pandemie. Maar we hebben allemaal solidariteit nodig. Daarom ben ik dankbaar voor organisaties zoals Kerk in Nood, die echte solidariteit tonen met Kerken in nood. Ik wil uitdrukkelijk mijn erkentelijkheid uitspreken voor de vrijgevigheid die ons is betoond.

Het nieuwe gebedsinitiatief is specifiek gericht op katholieken. Is er echter ook een oecumenische of zelfs interreligieuze dimensie?

Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om er ook een oecumenisch gebeuren van te maken. Wij werken momenteel aan een initiatief op het niveau van de Raad van Kerken voor het Midden-Oosten om het gezin te versterken. Daarbij denken wij natuurlijk specifiek aan de Heilige Familie. Bovendien worden alle mensen van goede wil uitgenodigd om samen met ons te bidden voor de vrede in overeenstemming met hun geloof.

Hoe kan de Universele Kerk geestelijk samenkomen?

Door samen te komen voor onze gebeden op zondag en daarna. Ik beveel in het bijzonder het Gebed van toewijding aan de Heilige Familie aan. De Heilige Vader Franciscus schreef een prachtige brief aan de patriarchen waarin hij ons zijn zegen geeft en mensen oproept om deel te nemen. Overigens wordt verwacht dat de icoon van de Heilige Familie aan het eind van het Jaar van de Heilige Jozef in Rome zal aankomen. Dit biedt de gelegenheid om de icoon buiten het Midden-Oosten te vereren voordat hij terugkeert naar het Heilige Land.