Mexicaanse drugsmaffia strijdt tegen de Kerk

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De strijd die de katholieke Kerk in Mexico is aangegaan met de drugshandel heeft haar al veel gekost. Zeven bisschoppen en tweehonderd priesters zijn door de maffia met de dood bedreigd, driehonderd parochiepriesters moesten hun parochies ontvluchten.
elchapo-200-x-228

De strijd die de katholieke Kerk in Mexico is aangegaan met de drugshandel heeft haar al veel gekost. Zeven bisschoppen en tweehonderd priesters zijn door de maffia met de dood bedreigd, driehonderd parochiepriesters moesten hun parochies ontvluchten.

Vorige week zijn in de provincie Guerrero drie doden gevallen: een priester tezamen met twee seminaristen werden onderweg door huurmoordenaars gedood. Aanleiding van de geweldstoename lijkt het optreden van de bisschop van Durango, mgr. Héctor Gonzë¡lez. Die had priesters "omwille van hun veiligheid" publiekelijk gewaarschuwd dat het hoofd van het machtige drugskartel van Sinaloa, Joaquë­n Guzmë¡n, bijgenaamd El Chapo (foto), nabij de stad Guanacevi woont. Guzmë¡n, die in 2001 uit een zwaar bewaakte gevangenis wist te ontsnappen, is de meest gezochte drugshandelaar van Mexico. Het blad Forbes schat zijn bezit op meer dan een miljard dollar. "Iedereen hier weet waar hij woont", aldus de bisschop, "iedereen behalve de autoriteiten."

In het verleden waren de contacten met de maffia ongevaarlijk. Maar die tijd lijkt voorbij. Vorige week lieten twee mannen een boodschap van Guzmë¡n achter. "Niemand kan El Chapo aan, de overheid noch de priesters" stond erin. Volgens de bisschop van Toreë³n, mgr. Raëºl Vera, lachen de drugshandelaren om de strijd van de overheid, omdat zij vanuit die kringen politieke en economische steun krijgen. Vera stelt dat de verregaande corruptie bij de overheid moet worden aangepakt. "Gouverneurs en burgemeesters moeten worden gevangengezet, omdat zij met de misdaad samenwerken." In 1993 werd de aartsbisschop van Guadelajara, kardinaal Posadas Ocampo, op weg naar het vliegveld vermoord. De schuldigen bleven al die jaren ongestraft.

Bron: KN/La Vanguardia