“Mensen gaan terug als Mosoel bevrijd is”

maandag, 05 december 2016
Nieuws
jlk-nov-07-2016_41

Door Maria Lozano

De ontheemde Christenen van Erbil kunnen vermoedelijk pas in de zomer van 2017 naar hun dorpen op de vlakte van Nineveh terugkeren. Hoewel het gebied door de militaire operaties grotendeels is heroverd en wordt beveiligd, blijven er nog altijd scherpschutters, landmijnen en verzetshaarden van militanten achter. "Tot de uiteindelijke bevrijding van de grote stad Mosoel zal het voor de dorpelingen niet veilig zijn om terug te keren. Een andere essentiële voorwaarde voor de terugkeer is de heropbouw van hun dorpen. In afwachting daarvan moeten de ontheemde christenen in Erbil de winter zien te overleven", aldus aartsbisschop Bashar Warda van Erbil.

‘Wanneer’ is geen tijd maar een toestand
In een interview naar aanleiding van zijn bezoek op 9 november aan Kerk in Nood zei aartsbisschop Warda: “Dat ze zullen terugkeren, is volgens mij zeker. De mensen gaan terug naar huis maar hebben tijd nodig. Wanneer is geen tijdstip, het is een toestand: als Mosoel bevrijd is en veilig is, wanneer de regering aan de heropbouw begint te denken en probeert om die plaatsen in de vlakte van Nineveh echt veilig te maken. Uiteraard zullen een aantal mensen in Duhok en Erbil blijven, omdat ze daar hun leven hebben opgebouwd en een kleine onderneming zijn begonnen, maar als er concrete signalen komen, dan zullen de mensen ongetwijfeld teruggaan. We verwachten dat dit zal gebeuren, maar we hopen tegen de zomer van 2017 te kunnen vaststellen dat er mensen ter plaatse aan het werken, aan het opruimen zijn en dat er geprobeerd zal worden om opnieuw instellingen te openen.”

Harde strijd om Mosoel
Wat de herovering van Mosoel betreft, merkte de aartsbisschop het volgende op: “We verwachten dat het een harde strijd zal worden. Het zal tijd in beslag nemen om de mensen die in Mosoel wonen ervan te overtuigen dat het voor hen een goede zaak is om de situatie te veranderen. We zullen moeten afwachten. We weten dat Mosoel één van de bolwerken van IS is en dat ze hun aanwezigheid daar tot de laatste snik zullen verdedigen.”

Er is hoop
Ondanks de overduidelijke uitdagingen die hen te wachten staan, merkt de Chaldeeuwse aartsbisschop van Erbil op met betrekking tot de ontheemde christenen in Erbil, die uit de onlangs heroverde regio waren verdreven: “Er is hoop. Mensen danken God omdat we ondanks immense moeilijkheden ten minste vandaag zeker zijn dat onze streken worden bevrijd. Mensen vieren missen en houden gebedsbijeenkomsten. Elke dag gaan ze hun eigendommen in die dorpen controleren. Spijtig genoeg zijn de vernielingen bijzonder groot: kerken zijn afgebrand, sommige heiligdommen werden volledig vernield, heel veel huizen werden platgebrand en meubelen werden geroofd. We zullen tijd nodig hebben om de heropbouw te voltooien en die dorpen opnieuw leefbaar te maken.”

Hulp in Erbil blijft nodig
Wegens het feit dat een terugkeer nu nog niet mogelijk zal zijn, blijven voedsel, geneesmiddelen, onderdak en onderwijs voor de ontheemden in Erbil de voornaamste en meest dringende zorg voor de aartsbisschop: “Mensen zullen zeggen ‘wanneer IS weg is, is hulp niet langer nodig’, ze zouden kunnen zeggen ‘ga verder met uw leven’, maar we kunnen niet. De winter komt eraan. We hebben hulp nodig tot ze kunnen teruggaan.”

Grote bezorgdheid heerst bij de Iraakse christenen niet alleen wegens een mogelijke vertraging bij de bevrijding van Mosoel en het bijbehorende uitstel van de heropbouw van de dorpen, maar ook wegens de mogelijkheid dat er nieuwe gevechten en conflicten zullen losbarsten in de regio van de vlakte van Nineveh. De aartsbisschop zei in dit verband: “Enerzijds is er het militaire gedeelte van de situatie, maar anderzijds is ook de politieke en sociale context nog niet geregeld. De christenen hebben schrik dat de grenzen van de Vlakte van Nineve geen bescherming zullen genieten tegen politieke twisten. Er heerst een aanzienlijke angst dat sommige personen, groepen of partijen de Vlakte van Nineve zullen gebruiken om hun positie te versterken.” Mgr. Warda voegde eraan toe: “Daarom is het voor ons nodig dat de internationale gemeenschap druk uitoefent op alle betrokken partijen en hen zegt: ‘Gedaan met oorlogen, gedaan met geweld’, laten we nu naar een periode van vrede gaan voor alle mensen die hebben geleden en werden vervolgd, die een erge genocide hebben meegemaakt.”

Kerk in Nood: 43% van alle noodhulp
Aartsbisschop Warda bedankte Kerk in Nood, de organisatie die volgens zijn berichten via het Chaldeeuws-katholieke aartsbisdom sinds de zomer van 2014 instaat voor 43% van de totale noodhulp voor ontheemden in Erbil. “Ik zou u willen bedanken voor uw steun, uw gebeden en uw hulp. Zonder uw hulp zouden we vandaag de dag niet over een mogelijke terugkeer naar de dorpen in de Vlakte van Nineve kunnen spreken. Dankzij uw hulp zijn er nog altijd christelijke gezinnen in Irak. Ik zou u willen vragen om die steun verder te zetten en om te blijven bidden en een stem te blijven zijn voor de gemarginaliseerde en vervolgde christenen overal ter wereld.”