Menig Christen vreest de Kerst

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
In verschillende landen zien Christenen de komende Kerst met vrees tegemoet omdat militante groeperingen...
20101221indonesie01

In verschillende landen zien Christenen de komende Kerst met vrees tegemoet omdat militante groeperingen dreigen met aanslagen.

De meeste dreiging bestaat in Irak, waar het geweld zich de laatste tijd vooral op Christenen lijkt te concentreren. De dreiging is dermate ernstig dat Amnesty International de Irakese regering heeft opgeroepen alles te doen om de Christenen te beschermen.

"Aanvallen op Christenen en hun kerken door gewapende groepen hebben zich de afgelopen weken geïntensiveerd en daarbij is sprake van oorlogsmisdaden", stelt Malcolm Smart, directeur van Amnesty International voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
"Wij vrezen dat militanten tijdens de kerstperiode aanslagen op Christenen willen plegen om maximale publiciteit te krijgen en om de regering in verlegenheid te brengen."

Stijging

Op 15 en 23 december 2009 pleegden gewapende groepen dodelijke bomaanslagen op kerken in Mosul. In totaal zijn tussen 2004 en eind 2009 in Irak rond 65 aanvallen op Christelijke kerken gepleegd.
"We veroordelen de voortdurende aanvallen op Iraakse burgers door gewapende groepen en roepen de Irakese regering meer bescherming te bieden, met name voor kwetsbare religieuze en etnische gemeenschappen", aldus Malcolm Smart.
Sinds de gijzeling op 31 oktober van een honderd-tal Syrisch-katholieke gelovigen in hun eigen kathedraal is het geweld tegen Christenen toegenomen. Christelijke gezinnen in Bagdad zijn het doelwit geworden van bom- en raketaanvallen en worden herhaaldelijk bedreigd. Ook Christenen in de Noord-Irakese stad Mosul worden bedreigd. In november zijn er tenminste vijf Christenen gedood.

 

Isolement

Tientallen Christelijke gezinnen zijn sindsdien Bagdad, Mosul en Basra onvlucht. Na de aanval in mei dit jaar op een bus met Christelijke studenten in Mosul durven nauwelijks nog Christelijke studenten naar de universiteit te gaan. De veiligheidssituatie is er zo slecht dat nog maar tien procent van de Christelijke studenten de universiteit bezoekt. Hetzelfde geldt voor scholieren en menig werknemer die niet meer naar zijn werk durft. Veel Christenen sluiten zich uit angst op in hun eigen huizen.

De bouw van betonnen veiligheidsmuren rond kerkgebouwen vindt ook Amnesty geen oplossing. "Het is een signaal dat de overheid er niet in slaagt de Christenen afdoende te beschermen", aldus Malcolm Smart.

 

Kerstmis verboden

Op West-Java is het de overheid die Christenen verbiedt om op welke wijze dan ook Kerstmis te vieren. In het district Bogor werd het inmiddels gebruikelijke excuus aangevoerd dat er geen bouwvergunning zou zijn voor de kerk van Sint Johannes de Doper. Dat betekent dat er zelfs op kerkelijke grond niet gebeden mag worden.

In Indonesië is voor ieder bouwwerk een vergunning nodig. Voor kerkgebouwen is de schriftelijke instemming vereist van zestig omwonenden en van de lokale interreligieuze dialooggroep.

Omdat de vergunning al zo lang op zich heeft laten wachten komen de gelovigen regelmatig bijeen in tenten of restaurants. De vrees bestaat nu dat militante Moslims deze bijeenkomsten willen verstoren zoals eerder is gebeurd.

 

Druk

Omdat de autoriteiten de voorwaarden voor de vergunning zo streng mogelijk interpreteren zijn de gelovigen ten einde raad over hoe zij alsnog toestemming kunnen krijgen.

Volgens anonieme bronnen zijn de lokale autoriteiten onder druk gezet door Islamitische extremisten. Die houden op hun beurt in de gaten over de Christenen zich wel aan de regels houden. In het recente verleden heeft dat vaker tot intimidatie, bedreiging en geweld geleid. De radicalen zouden ook de bijeenkomsten op openbare plaatsen willen verhinderen.

In 2005 verstoorden lokale Moslimmilitanten de Paasviering. Dat gebeurde ook in 2008 toen honderden radicale Moslims de toegang blokkeerden tot het kerkterrein. Ook toen kon de Paasviering niet doorgaan. Parung is de thuisbasis van minstens 3.000 katholieken. Het Bisdom heeft er 7.500 m2 grond aangekocht voor de bouw van een kerk ondanks tegenwerking van Moslimextremisten.

 

Bezweken

Christenen van de Gereja Kristen Indonesia, beter bekend als de Jasmijnkerk, hebben dezelfde tegenwerking ervaren.

Begin 2008 werd hun bouwvergunning ingetrokken eveneens onder druk van Moslimgroepen.

Het jaar daarop werd de geloofsgemeenschap door de hoogste civiele rechtbank van Indonesië in het gelijk gesteld en kreeg zij het recht op een eigen bedehuis. De vreugde was van korte duur, omdat militanten de autoriteiten zo zwaar onder druk zetten dat alsnog geen vergunning werd verleend.

 

Pakistan

Ook in Pakistan zien Christenen de Kerst met zorg tegemoet. Enerzijds wil de grootste koepelorganisatie van Christenen met de Kerst demonstreren tegen de gehate blasfemiewetten. Anderzijds dreigen Moslimgroepen met tegendemonstraties en geweld.

Deze maand nog wordt uitspraak verwacht van het Hooggerechtshof over het hoger beroep van de Christin Asia Bibi, die is aangeklaagd wegens godslastering. Verschillende Islamitische groepen hebben gedreigd haar na eventuele vrijspraak te zullen doden. Ook is er een beloning uitgeloofd voor degene die haar ombrengt. Asia Bibi werd wegens godslastering aangeklaagd omdat zij weigerde in te gaan op druk om zich tot de Islam over te gaan. Zij had toen gezegd dat Jezus met zijn vergevende kruisdood in haar ogen meer voor de mensheid had betekend dan Mohammed.

 

Bron: AsiaNews