Melkitische patriarch vraagt voor gebed Noord-Afrika

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Patriarch Gregorios III, hoofd van de Melkitisch Grieks-katholieke Kerk, heeft zijn gelovigen opgeroepen zich bij hun gebeden en andere vormen van vasten te richten op vrede in het Midden-Oosten, in het bijzonder in landen als Egypte, Lybië en Tunesië. De
20110315Melkieten01

Patriarch Gregorios III, hoofd van de Melkitisch Grieks-katholieke Kerk, heeft zijn gelovigen opgeroepen zich bij hun gebeden en andere vormen van vasten te richten op vrede in het Midden-Oosten, in het bijzonder in landen als Egypte, Lybië en Tunesië. De Patriarch is de geestelijk leider van 1,6 miljoen oosterse Katholieken, van wie het merendeel woont of afkomstig is uit Syrië en Libanon. In zijn vastenbrief aan alle priesters en leken van de Melkitische Kerk, benadrukt hij het belang van Christelijke onthouding in de huidige ontwikkelingen.

"We kunnen onze mensen helpen bij hun Kruisweg, lijden en volhouden van de weg die leidt naar de Verrijzenis," schrijft de Patriarch. "Door vasten, gebed, boete, aalmoezen, goede werken en barmhartigheid leven wij mee met de barensweeën van verschillende van onze Arabische landen, die sinds begin dit jaar getroffen worden door pijnlijke gebeurtenissen." Patriarch Gregorios zei te hopen dat de onrust, vooral in veel Noord-Afrikaanse landen, uiteindelijk zouden leiden tot ‘sociale gerechtigheid, stabiliteit bij regeringen, dienstbaarheid aan het welzijn en de ontwikkeling van Arabische burgers," en tot hun ‘spirituele, menselijke en sociale vooruitgang." Ter versterking van hun zin voor het geestelijke en voor eenheid met de onderdrukten drong hij er bij de Melkitisch Katholieken op aan hun "heilige rite van vasten" te onderhouden, die verschilt van de traditionele Rooms-Katholieke praktijk.

Traditie

De Melkitische manier van vasten, die ook door Oosters Orthodoxe Christenen gepraktiseerd wordt, betekent zich onthouden van dierlijk voedsel, zoals vlees, eieren en andere dagelijkse producten, gedurende de hele veertigdagentijd en van wijn en olie op de meeste gewone dagen. Ondanks enkele dispensaties "blijft het vasten volgens de oude oosterse traditie een sterk gegeven, dat door veel kloosters en door priesters onderhouden wordt."De Patriarch moedigde de gelovigen ook aan het gebruik van de tiende penning weer in te voeren als een vorm van solidariteit met de armen en behoeftigen. Het afdragen van een tiende van het inkomen aan de Kerk heeft, aldus de Patriarch, "zowel spirituele als sociale en menselijke aspecten". Inderdaad stellen we door deze praktijk "een daad van liefde aan de armen, zieken, studenten en alle andere behoeftigen".

Solidariteit

De patriarch legde sterk de nadruk op het belang van wereldwijde solidariteit met Christenen in het Midden-Oosten. In een andere recente boodschap vroeg hij "alle Christelijke mensen" zich de band te binnen te brengen tussen zichzelf en andere gelovigen "op dit moeilijke moment voor Arabische landen". Patriarch Gregorios citeerde Sint Paulus die zei dat "als iemand lijdt in het Lichaam van Christus, alle leden van dat Lichaam lijden". Tijdens de veertigdagentijd "moeten we niet alleen maar passief de gebeurtenissen via de media volgen, maar actief zijn en bidden voor gerechtigheid, sociale vrede, eenheid en vrijheid. (Bron: CNA)