Meisjes gered uit handen van werkgevers

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Op zoek naar werk en een beter leven trekken veel katholieken van de Garo stam naar Dhaka, de hoofd­stad van Bangladesh. Duizenden vrouwen vinden niet een beter leven, maar eindigen in de handen van...

Op zoek naar werk en een beter leven trekken veel katholieken van de Garo stam naar Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Duizenden vrouwen vinden niet een beter leven, maar eindigen in de handen van gewetenloze islamitische werkgevers, die hen martelen en vervolgen. Al jaren is zuster Zita, een lid van de Salesiaanse zusters van de Onbevekte Maria (SSMI), in touw om deze vrouwen te beschermen tegen het gevaar dat hen bedreigt.

"De afgelopen tien jaar heb ik 7.000 Garo vrouwen naar Dhaka zien komen om werk te zoeken, die met een waaier aan problemen te maken krijgen," zegt zuster Zita. "Ze werken voornamelijk als hulp in de huishouding en in schoonheidssalons. Veel van hen worden slachtoffer van mentale en lichamelijke kwelling van de kant van hun werkgever. Ze verkeren constant in gevaar." Daarom zijn wij begonnen ons in te zetten voor gerechtigheid en vrede".

Zuster Zita, die in 1990 intrad in de orde, is de eerste vrouwelijke religieuze uit haar dorp. Van 1991 tot 1994, gaf ze catechese in verschillende dorpen in het bisdom Mymensingh om ervoor te zorgen dat kinderen in het katholieke geloof opgevoed werden. Na enkele jaren vorming was ze vervolgens van 1997 tot 2005 werkzaam als onderwijzeres Sint Leo school. Daar droeg ze zorg voor kinderen van allerlei godsdienstige achtergrond.

Sinds 2006 werk ze bij de bisschoppelijke Commissie voor Jongeren. Daardoor kwam ze in contact met de tragische ervaringen van veel vrouwen in Dhaka. "Een katholiek meisje, wier naam anoniem zal blijven, was gepakt door een moslim en verkracht," vertelt de zuster. "Ze werd er bijna gek van. We zijn echter in staat geweest haar te helpen en nu leidt ze een normaal leven.""Een ander geval was de jonge vrouw die hevig gemarteld werd en opgesloten werd in het huis van haar werkgever. Hij liet haar zelfs niet naar de kerk gaan op zondag. Wij hielpen haar en brachten haar terug naar haar ouders, Ze studeert nu en het gaat haar goed."

Centrum

Samen met Caritas Bangladesh en de plaatselijke katholieke Kerk heeft zuster Zita in Dhaka een centrum opgezet voor de Garo gemeenschap. Hier kunnen meisjes van de stam die problemen hebben terecht. Het is een plaats waar ze heen kunnen vluchten en waar ze geholpen worden een baan te vinden. In het centrum worden opleidingen gegeven voor vakken waar veel vraag naar is. Er is elk dag een heilige Mis volgens een vast schema ten behoeve van de meer dan 11.000 vrouwen die niet op zondag naar de Mis kunnen. De zuster heeft ook werkgevers gevraagd hun Garo werknemers naar de Mis te laten gaan die speciaal voor mensen van de stam gevierd wordt. "Ik doe dit alles om Christus te dienen door de mensen die lijden," zegt ze, "door hen te beminnen en te helpen." (bron: AsiaNews)