Meer dan 700.000 religieuzen

Project
20080929sisters

Meer dan 700.000 religieuze zusters en tienduizenden broeder leven dagelijks het “ja” dat ze aan God hebben gegeven op Zijn vraag Hem te volgen. We vinden ze overal: in stille aanbidding voor het Allerheiligste, in sloppenwijken en in gebombardeerde steden, aan het bed van de zieken en stervenden of op straat met jongeren. Deze religieuzen volgen de roepstem van God, “Volg Mij” met ongelofelijke zelfgave. Als anderen vluchten, blijven zij om hoop te geven, te troosten en wonden te verzachten. Hen navolgen is lastig vanuit Nederland. Maar we kunnen deze moedige mensen tenminste geven wat zij nodig hebben om er voor anderen te zijn en hun werk te doen. Kerk in Nood steunt hen waar mogelijk.