Massale uittocht van christenen uit het Midden-Oosten

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Door Lodewijk BornChristenen in het Midden-Oosten zijn massaal op de vlucht omdat ze vanwege hun geloof worden vervolgd. Er is sprake van een dramatische stijging, signaleert de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood. Volgens de organisatie is er geen re
persecuted-forgotten

Door Lodewijk Born

Christenen in het Midden-Oosten zijn massaal op de vlucht omdat ze vanwege hun geloof worden vervolgd. Er is sprake van een dramatische stijging, signaleert de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood. Volgens de organisatie is er geen religie ter wereld die zo bedreigd wordt als het christendom. ‘Het is niet iets uit de historie maar een hedendaags fenomeen’, aldus het rapport Persecuted and forgotten? A Report on Christians oppressed for their Faith 2007/2008.

Kerk in Nood ondersteunt christenen in 140 landen waar zij worden vervolgd of onderdrukt. Van de dertig landen waar christenen op dit moment het meest vervolgd worden is nu een overzicht gemaakt.

De hulporganisatie heeft de gegevens allemaal uit de eerste hand; het rapport is samengesteld op grond van onderzoek ter plekke en aan de hand van interviews met lokale religieuzen, priesters en bisschoppen in bijvoorbeeld Israël, Irak, India, Pakistan, Rusland en China. Kerk in Nood heeft het rapport internationaal, in het Engels, in boekvorm uitgegeven. Over christenvervolging circuleren allerlei cijfers. Kerk in Nood komt tot in ieder geval honderden miljoenen. ‘Experts bevestigen dat op dit moment 200 miljoen christenen lijden vanwege hun geloof, velen worden met de dood bedreigd of met andere vormen van geweld’. Andere bronnen gaan uit van 350 miljoen christenen die te maken hebben met enige vorm van onderdrukking en discriminatie. En dat dagelijks. Gisteren maakte de Indiase Raad van Kerken bekend dat het geweld in het oosten van India de afgelopen maanden aan 118 christenen het leven heeft gekost. Tienduizend christenen die voor het geweld zijn gevlucht, verblijven in opvangkampen die de regering heeft ingericht.

Kerk in Nood neemt een ‘dramatische toename van geweld’ waar in tenminste 17 van de 30 onderzochte landen. De organisatie uit ‘acute zorg’ over het voortbestaan van christelijke gemeenschappen in onder meer Israël en Palestina, Irak, Iran en Algerije. De antichristelijke houding is mede gevoed door een antiwesters sentiment als antwoord op de ‘War on Terror’. Dat heeft een stroom van vluchtelingen op gang gebracht die zijn weerga niet kent. In het Midden-Oosten is sprake van een massale exodus, met name in Irak en Israël. In 1987 waren er nog 1,4 miljoen christenen in Irak. Halverwege dit jaar nog 400.000. Israël

In Israël is het aantal christenen in zestig jaar tijd gedaald van 60 naar 1,5 procent. In Bethlehem, de stad waar Jezus is geboren, zou het aantal christenen gedaald zijn van 60 naar 10 procent. In Jeruzalem is het al niet veel beter. Daar was sprake van een daling van 45 procent naar nauwelijks 7000. ‘Israël verlaten is voor velen heel pijnlijk omdat ze weten dat hoe meer mensen weggaan, hoe zwaarder de achterblijvers het krijgen’. In Iran wonen nog maar 200.000 christenen. Volgende week vrijdag houden de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Raad van Kerken in Nederland in Den Haag een speciale Irak-conferentie. Europa levert een bijdrage aan de wederopbouw van Irak. Daardoor moet Europa ook zijn stem laten horen tegenover de overheden over de christenvervolging, menen de kerkelijke organisaties.Het voorwoord van het rapport van Kerk in Nood is geschreven door George Casmoussa, de Syrisch-Katholieke aartsbisschop van Mosul. "Ik heb de vernedering en het lijden dat mensen hebben doorgemaakt om hun geloof zelf ervaren." Kort na de val van het regiem van Saddam werd hij ontvoerd terwijl hij families bezocht in zijn bisdom. "Gedurende mijn gevangenschap bleven mijn ontvoerders vragen stellen over mijn geloof. Het was moeilijk, maar ik bleef kalm." Casmoussa kwam vrij, maar collega aartsbisschop Paulus Faraj Rahho, priesters en anderen "hebben de ultieme prijs moeten betalen." Volgens Casmoussa is de christenvervolging "een humanitaire ramp" waarvoor de media de ogen sluiten.

Kerk in Nood constateert ook een andere ontwikkeling. In de voormalige communistische en atheïstische landen lijkt er meer openheid te komen voor het christendom. Zo wordt het voorbeeld van Cuba genoemd waar in februari een nieuwe kerk werd geopend door staatssecretaris monseigneur Bertone, de tweede man van het Vaticaan. Tekenen van hoop zijn er ook in China.Al die positieve geluiden kunnenéén ding niet overstemmen. "Wat zonder twijfel is , is dat in de islamitische wereld de kerk bedreigd wordt als nooit tevoren." Volgens aartsbisschop Casmoussa wordt in de berichten die in het rapport staan duidelijk wat Christus bedoelde met "neem je kruis op en volg Mij. Door onze offers begrijpen we de waarheid van de woorden van paus Tertullianus van zo lang geleden: Het bloed der martelaren is het zaad van de Kerk. Maar in mijn land zeggen we: het bloed van de martelaren is het zaad van het leven zelf."

Bron: Friesch Dagblad 26-11-2008