Maryam Waleed wil graag naar school

Project
Bijna twee jaar na hun vlucht voor IS, weet een deel van de vluchtelingen in Erbil een bestaan op te bouwen. Aartsbisschop Warda van Erbil vraagt dringend uw hulp om de 4.050 gezinnen te ondersteunen die zelf niet rond kunnen komen.
maryam7

"Vele maanden zijn verstreken sinds 125.000 Christenen met geweld werden verdreven uit hun huizen en gebieden in de stad Mosul en de vlakte van Ninevéh door de radicale islamisten van ISIS. Sindsdien hebben de ontheemden hoop gekoesterd dat hun gebieden snel bevrijd zouden zijn en ze kunnen terugkeren naar hun geplunderde huizen.

Teleurstelling

Dit heeft geleid tot veel teleurstelling onder een deel van hen. Velen hebben hun plannen gewijzigd. Zij denken erover zich te vestigen in Erbil of anders het land in diaspora te verlaten, vanwege het ontbreken van enige hoop op bevrijding van hun gebieden op de vlakte van Ninevéh. De situatie heeft veel impact op de christelijke ontheemden in termen van lage geboortecijfers, frustratie, werkloosheid en een scherpe daling van het aantal jongeren dat trouwt. Bijna alle jonge mensen proberen te emigreren. Zij willen niet blijven om een onbekende toekomst af te wachten. Meer dan 3000 families hebben Erbil al verlaten sinds augustus 2015. Degenen die overblijven, hebben dramatische behoefte aan humanitaire hulp."

Menswaardig bestaan

Deze families hebben geestelijke, pastorale, gezondheidszorg en voedselhulp nodig. Door de steun van de katholieke kerk, kunnen we hen voorzien van een menswaardig bestaan met als doel om deze gemeenschap te beschermen, in het bijzonder in deze moeilijke periode. Het bieden van onderdak is daarbij de grootste uitdaging voor de ontheemde families. Ze vinden het erg moeilijk om de huur te blijven betalen. Velen hebben al hun gespaarde geld besteed en er is een gebrek aan banen. Het gaat om:

  • 860 ontheemde gezinnen in Ozal,
  • 132 ontheemde gezinnen in Uyon / Erbil,
  • 548 ontheemde gezinnen in Kanjan,
  • 226 ontheemde gezinnen in Derwaz,
  • 490 ontheemde gezinnen verspreid over Ankawa en haar voorsteden

Helpt u mee om de woonlasten van deze families de dragen? Een klein bedrag kan net genoeg zijn voor de families om enigszins ‘normaal’ te kunnen blijven leven in hun moeilijke omstandigheden.