Malawi: vervoer naar 18 buitenposten

Project
ACN-20160923-46218

In 2017 herdenkt Pater Lazarus Kennedy Girevulo dat hij 25 jaar geleden tot priester werd gewijd. Toen hij destijds een aanstelling kreeg bij de Kathedraal St. Augustinus in Mangochi had hij niet kunnen dromen dat hijzelf nog eens de verantwoordelijkheid zou krijgen voor deze kathedrale parochie. Die bestaat uit 18 buitenposten en Pater Girevulo en zijn 2 assistenten hebben hun handen meer dan vol met het dienstbaar zijn aan alle Katholieke gelovigen in de vele zo verspreid gelegen dorpen.

Bisschop Stima Monfort van Mangochi wil graag dat de priesters in zijn bisdom de mensen zeer nabij zijn. Het is voor hem van groot belang dat hun geloof gesterkt wordt. Omdat Malawi over het algemeen genomen een Christelijk land is waar Christenen 80% en Moslims 20% van de bevolking uitmaken, varieert in zijn eigen bisdom Mangochi het percentage Moslims tussen 50 en 90%, afhankelijk van de regio. Recentelijk zijn er nog herhaaldelijk aanslagen gepleegd op Christenen. Voor veel gelovigen is de verleiding groot zich tot de Islam te bekeren, vooral als de enige school in de omgeving een school voor Moslims is. ”De Christenen hebben onze steun en bemoediging nodig” zegt de bisschop.

Gezien de slechte toestand van de wegen is het niet eenvoudig voor de priesters om sommige dorpen te kunnen bereiken. Vooral tijdens het regenseizoen, dat duurt van eind December tot eind Maart, zijn de wegen nagenoeg onbegaanbaar; ze veranderen dan in een modderpoel.

Tot voor kort had Pater Lazarus niets anders tot zijn beschikking dan een 30 jaar oud, geheel versleten, vehikel waarmee hij nog moeizaam de autoweg kon berijden. Dank zei de goedgevendheid van onze weldoeners was Kerk in Nood in staat hem € 19.000 te geven, die hem de mogelijkheid gaven een nieuw en sterk voertuig aan te schaffen. waardoor het voor hem en zijn 2 assistenten zo veel eenvoudiger is hun pastorale taak te vervullen.

Hij schrijft: "Ik wil U en alle gulle gevers danken voor Uw positieve reactie op mijn vraag om hulp. Deze auto zal ons pastorale werk zoveel makkelijker maken. Met God ‘s hulp zullen we er goed voor zorgern tijdens ons werk te midden van het volk van God. als wij de buitenparochies gaan bezoeken, scholen en de zorgcentra voor zieken. Wij moeten onze vrienden daar heel nabij zijn zodat zij geen angst hoeven te hebben voor de vijandelijkheden van menig Moslim en niet verleid worden om met hun Katholieke geloof te breken."

Code: 135-01-29