fbpx

Maiduguri: "Het gaat al wat beter maar we zijn er nog lang niet"

vrijdag, 25 mei 2018
Nieuws
Tobias Bature, een priester uit het diocees Maiduguri, in de deelstaat Borno in Nigeria, bezocht onlangs het internationale kantoor van Kerk in Nood. Kerk in Nood helpt het bisdom bij de wederopbouw.
nigeria_ACN-20170328-52348

Het bisdom leed vele jaren lang onder het geweld en de terreur van de Islamitische Boko Haram-groep. Er is zowel materiële als immateriële wederopbouw nodig.

Hoe staat het er op dit moment voor in de deelstaat Borno?

Tobias Bature: De situatie is wat beter geworden. De mensen die de terreur ontvluchtten keren weer terug naar de plaatsen waar zij werkten. Tijdens het conflict gingen zelfs de mensen die nog werk hadden er niet heen. Bij terugkeer vonden sommigen hun huis verwoest terug. In andere gevallen waren hun huizen geplunderd door vandalen. Ze moesten dus weer totaal opnieuw beginnen en de nieuwe situatie het hoofd proberen te bieden. Dat was moeilijk, maar gelukkig zijn er organisaties in Maiduguri die de mensen helpen hun leven weer op te pakken, onder andere daardoor zijn er al een aantal teruggekeerd. Ze proberen hun huizen te herbouwen en weer een normaal leven te leiden, dus kunnen we stellen dat de situatie verbetert.

Zijn er nog veel ontheemden?

Ja, er zijn nog veel vluchtelingen maar niet meer zo veel als voorheen. Hun aantal is afgenomen omdat ze teruggestuurd worden naar waar ze vandaan kwamen. Anderen, die van het platteland kwamen, zijn ook teruggegaan. Er zijn nog wel vluchtelingenkampen in Maiduguri, in aantal zijn het er wel minder. Men denkt dat de terroristische Boko Haram-groep niet meer zo sterk is als voorheen, hoewel er is nog steeds sprake is van ontvoeringen en aanslagen.

Wat vinden de inwoners van Maiduguri van de situatie?

De inwoners ervaren een gebrek aan transparantie en eerlijkheid van de kant van de overheid.

Ze vinden dat ze niet goed geïnformeerd worden. De overheid beweert de rebellen te hebben verslagen en dat het beter gaat. Hoewel het daadwerkelijk beter gaat is de situatie nog verre van normaal. Er zijn nog altijd ontvoeringen, de meest recente vond plaats in de deelstaat Yobe, die grenst aan Maiduguri.

Niet veel later werd bekend gemaakt dat Boko Haram alle meisjes had vrijgelaten op eentje na, die haar christen-zijn niet op wil geven. Weet u hier iets over?

Honderdzesenzestig meisjes, allen tussen de 14 en 15 jaar oud, werden ontvoerd. Hun middelbare school staat naast het domein van de H. Maria Damatro. Ik heb er vaak de H. Mis gevierd. Eén van de ontsnapte meisjes verklaarde dat dit ene meisje niet werd vrijgelaten omdat ze haar Christelijk geloof niet wilde afzweren om moslima te worden. Ze verblijft nog steeds in gevangenschap.

Verscheidene andere meisjes werd moslima, anderen verlieten hun geloof. Er is niets bekend over het meisje dat weigerde zich te bekeren, men bidt voor haar leven. Ze wordt nog steeds gevangen gehouden in het kamp van Boko Haram. De meisjes die vrijgelaten werden konden naar huis terugkeren.

Wat doet de plaatselijke kerk voor diegenen die geleden hebben onder jaren van geweld en vervolging?

De plaatselijke kerk in het bisdom Maiduguri werkt hard om hen te steunen. Ze voorzien hen van allerlei kleine zaken o.a. voedsel. Ik weet dat Bisschop Oliver Doeme van Maiduguru hen meer dan vijf maal van voedsel heeft voorzien. Hij kocht het en vroeg ons, alle priesters van het stedelijk gebied, met hem mee te gaan om het voedsel te verdelen. Dankzij Kerk in Nood zijn we ook in staat geweest de weduwen te helpen. Er werd een fonds opgericht hen te helpen kleine bedrijfjes op te zetten. Er werd studiefinanciering toegezegd voor de wezen.

Is er naast materiële steun ook psychologische begeleiding nodig om mensen te helpen de trauma’s te verwerken?

Ja, bisschop Doeme heeft verschillende priesters aangesteld om lessen en workshops te organiseren over traumaverwerking. Er is iemand om naar hen te luisteren. Wij proberen ze uit die situatie te krijgen. De priesters hebben speciale psychologische training gekregen van professionele krachten uit Abuja. Het trainingsprogramma van de priesters in Maiduguri duurt tenminste zes maanden.

Op dit moment worden er speciale lessen georganiseerd in de kerkgebouwen met een open invitatie voor allen die lijden onder trauma’s. Er zijn mensen met wie ze kunnen praten, hun situatie wordt hen verduidelijkt. Alle priesters die in de stad wonen nemen eraan deel. Zij zijn actief erbij betrokken. Het is moeilijker voor de priesters die in de missiegebieden wonen om hieraan te participeren.

Kerk in Nood helpt mee het kleinseminarie dat door Boko Haram werd aangevallen en verwoest weer op te bouwen. Wat kunt u ons vertellen over dit project?

Het project is al een eindje gevorderd, de rector, Alex Misquita, is weer terug in het kleinseminarie met nog drie andere priesters. De gebouwen kunnen nog niet volledig worden gebruikt maar de studenten en hun leraren wonen er al wel. Vijf studenten komen uit mijn parochie en we zijn ook weer begonnen met de Bijbelschool, daar zijn twee priesters verantwoordelijk voor.

Interview door: Maria Lozano

Vertaling: Ella Versijp