Maak deelname jongeren Amazone aan Jongerendag mogelijk

Project
ACN-20150813equa29109

Wij hebben een brief ontvangen uit de oerwouden van het Amazonegebied, waar het Apostolische Vicariaat Napo is gelegen. Onze weldoeners hebben met 9000 euro eraan mee geholpen dat 76 jongeren uit het Vicariaat meekonden doen aan de Nationale Jongerendag in Manta. Het ging daarbij vooral om de leiders van jeugdgroepen, die de gelegenheid kregen om aan verschillende catecheses en manifestaties mee te doen, de vreugde van het geloof met talrijke andere jongeren uit het hele land te delen en door de wederzijdse uitwisseling en de ontmoetingen, de realiteit van de Kerk van Ecuador beter te leren kennen. Thuis in hun eigen geloofsgemeenschappen kunnen zij nu hun ervaringen delen met de jongeren die niet aan de Jongerendag hebben kunnen deelnemen. Bovendien diende de Nationale Jongerendag als voorbereiding op de Wereldjongerendag, die in 2016 in Krakau (Polen) zal plaatsvinden.

Sterkere wortels
Hoewel de bevolking van Ecuador voor meer dan 90% katholiek is, heersen er in de politiek sterke laïcistische ambities, die de Kerk zorgen baren. Daarom is het des te belangrijker dat de jongeren sterke wortels hebben in het geloof en in het kerkelijk leven. De Apostolische Vicaris, Adelio Pasqualotto, schrijft ons: „Moge de Heer u en alle gulle gevers altijd blijven zegenen. Wees ervan verzekerd dat wij voor u bidden en u en uw intenties bijzonder in de H. Mis zullen gedenken.“

Projectcode: 217-08-49

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van Kerk in Nood mogelijk maken.
Foto: Kerk in Nood