Lotsverbetering koptische christenen blijft dode letter

maandag, 09 oktober 2017
Nieuws
De koptisch-katholieke bisschop Kyrillos William Samaan bevestigt tijdens zijn bezoek aan Europa, op uitnodiging van Kerk in Nood, dat de Eyptische christenen ondanks alle wetswijzigingen en beloften nog steeds als tweederangsburgers worden behandeld.

 Mgr. Samaan twijfelt niet aan de goede bedoelingen van president Abdul Fatah al-Sisi. Maar te veel mensen in zijn entourage zijn nog niet veranderd van mentaliteit.

Mgr. Samaan verwijst naar de situatie van de christelijke Kerken. In theorie is het vandaag veel eenvoudiger om nieuwe kerken te bouwen. Maar in de praktijk is er nauwelijks verandering. Er worden nog steeds voortdurend een onoverzichtelijke berg documenten, bouwvergunningen en veiligheidsattesten geëist voor de bouw van kerken en andere kerkelijke gebouwen. Voor een moskee worden die documenten nooit gevraagd. Voor zowat de helft van de 40 kerken in Assiout bijvoorbeeld ontbreekt het aan de nodige bewijzen.

Bisschop Samaan veroordeelt de groeiende macht van de salafisten in het Egyptische parlement en de samenleving. Diestroming binnen de islam is veel kwalijker dan de buiten de wet gestelde Moslimbroederschap van ex-president Morsi. Salafisten zorgden er onder meer voor dat de wetten tegen de genitale verminking van vrouwen werden weggestemd. Zij beschouwen zichzelf als de ware beschermer van de islam. Voor hen mag er geen enkele kerk meer gebouwd worden. Ook de Al Azhar Universiteit heeft een mentaliteitsverandering nodig omdat de teksten die andere godsdiensten discrimineren nog steeds niet geschrapt zijn. Al Azhar wordt als een gematigde instelling beschouwd en zij blijft verkondigden dat de islam de vreedzaamste godsdienst is. Maar in de praktijk deed Al Azhar geen enkele inspanning om fundamentalistische teksten te schrappen.

Bron: Kerknet/Kipa-Apic