Liefde en opvoeding voor het hele gezin (Madagaskar)

Project
De katholieke Kerk in Madagaskar richt zich met haar apostolaat meer en meer op de ondersteuning van de jongeren. 80 % van alle jongeren in Madagaskar groeit op in een extreem arme en instabiele gezinssituatie. Vele van hen komen in een crimineel milieu t
ACN-20140403Madagaskar06723


De katholieke Kerk in Madagaskar richt zich met haar apostolaat meer en meer op de ondersteuning van de jongeren. 80 % van alle jongeren in Madagaskar groeit op in een extreem arme en instabiele gezinssituatie. Vele van hen komen in een crimineel milieu terecht en gaan het slechte pas op. Alcohol en drugs, vroege en wisselende seksuele betrekkingen, prostitutie en zwangerschap bij minderjarigen zijn wijd verbeid. De katholieke Kerk zou deze negatieve ontwikkeling willen stoppen en jonge mensen willen helpen hun leven een positievere inhoud te geven.

"Opvoeding ten leven"
In het bisdom Farafangana loopt een project dat "Opvoeding ten leven" en "Liefde en opvoeding tot het gezinsleven", (EVA/EVF) heet. Het programma bespreekt onderwerpen zoals de liefde, partnerschap en seksualiteit en wordt op katholieke scholen en in parochies onderwezen. "Gezien de levenssituatie van de jongeren en de betekenis van het gezin, acht ik dit project van zeer groot belang", zo onderstreept de bisschop van het bisdom. De organisatoren, twee priesters en twee leken, schrijven: "Het komt zeer goed bij de jonge mensen aan en de vraag ernaar is groot. Wij zien nu al de vruchten bij de jonge mensen, die een stabieler en meer verantwoord leven gaan leiden."

Programma-uitbreiding
Gemotiveerd door de eerste positieve resultaten, zou het team het programma graag uitbreiden en zij die daarin geïnteresseerd zijn tot leiders opleiden. Daarvoor zijn basisopleidingen van een week nodig voor maximaal 60 personen en ook een driedaagse intensieve cursus voor de 376 leraren aan de katholieke scholen. Kerk in Nood beschouwt het programma als een wezenlijk pastoraal instrument voor de jongeren en zou het met 18.000 euro willen ondersteunen.

Projectcode: 134-08-49

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.