Liberia, Sierra Leone en Gambia: Kerk actief in strijd tegen Ebola

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
In een onlangs gehouden interview met aartsbisschop Adamczyk, pauselijk nuntius voor Liberia, Sierra Leone en Gambia, verklaarde deze dat Liberia het momenteel heel moeilijk heeft met Ebola. Er is geen enkele aanwijzing om aan te nemen dat het aantal besm
ACN-20140520-09077

In een onlangs gehouden interview met aartsbisschop Adamczyk, pauselijk nuntius voor Liberia, Sierra Leone en Gambia, verklaarde deze dat Liberia het momenteel heel moeilijk heeft met Ebola. Er is geen enkele aanwijzing om aan te nemen dat het aantal besmettingen afneemt. Tussen 22 Maart van dit jaar, toen de ziekte uitbrak en September zijn er 2193 ziektegevallen geregistreerd, waarvan 1223 mensen al zijn overleden.

Enige dagen na een bijeenkomst met Kerk in Nood schreef de nuntius het volgende: "In Katholieke parochies in Liberia wordt steeds meer gewaarschuwd voor het toenemende gevaar van de ziekte. Daarin wordt veel nadruk gelegd op hoe besmetting met Ebola te voorkomen. De Heilige Missen op zondag zijn een goede gelegenheid om er bij de kerkgangers op aan te dringen alles te doen om zich te beschermen."

Sinds begin Augustus zijn er op openbare terreinen, bij particuliere woningen en bij de ingang van alle kerken bakken geplaatst met chloorwater met de bedoeling dat men zijn handen daarin wast. De Nuntius laat ook weten dat de Katholieke Kerk er alles aan doet om mensen met zieken in de familie en zij die rouwen om overleden naasten bij te staan.

"Helaas kunnen wij de zieken niet persoonlijk verzorgen. Wij zijn daar niet voldoende op voorbereid en beschikken niet over de juiste middelen ons tegen besmetting te beschermen. Vergeet niet dat het aantal hulpverleners dat de ziekte heeft opgelopen erg hoog is. Tot nu toe zijn dat er 160, waarvan er 80 zijn overleden. Ook hebben een groot aantal Kerkelijke congregaties al mannen en vrouwen verloren."

Het is volgens de aartsbisschop moeilijk in te schatten wat de economische en sociale gevolgen voor het land zullen zijn. "Aangezien ondernemingen en winkels gesloten blijven als gevolg van de epidemie, hebben veel mensen geen regelmatig inkomen meer. De prijzen stijgen schrikbarend en sociale voorzieningen kent het land niet. Ziekenhuizen en scholen zijn ook allemaal gesloten." De Aartsbisschop vreest, dat deze Ebola epidemie tot een ernstige economische crisis zal leiden en voor grote sociale onrust zal zorgen.

foto: Ilona Budzbon / Aid to the Church in Need