Libanon: Een multifunctionele ruimte voor de parochie van Asnoun-Zghorta

Project
Asnoun in het Noordwesten van Libanon is een maronitisch dorp met ongeveer 400 inwoners. De mensen leven een eenvoudig leven. Velen zijn, op zoek naar betere levensomstandigheden en werk...
20120913libanon02

Asnoun in het Noordwesten van Libanon is een maronitisch dorp met ongeveer 400 inwoners. De mensen leven een eenvoudig leven. Velen zijn, op zoek naar betere levensomstandigheden en werk, naar de steden weggetrokken. Het dorp is heel pittoresk omgeven door olijf- en wijngaarden. Maar de bodem is droog, water is een zeer zeldzaam goed. De Maronitische Kerk zou de maronieten die niet zijn weggetrokken graag een goede zielzorg bieden. Zeven jaar geleden verwierf ze een stuk grond tegenover de parochiekerk, met de bedoeling om daar een multifunctionele zaal op te bouwen.

Hoewel de bewoners van Asnoun met het verbouwen van olijven en wijn, ondanks de droge grond, zichzelf toch goed kunnen onderhouden, hielden ze niet genoeg geld over voor de bouw van de kerk. Iedereen gaf wat van zijn spaargeld, en daarmee haalden ze een bedrag, waarmee ze de fundamenten konden leggen. Maar niet meer. De werkzaamheden stagneerden al voordat ze begonnen waren.

Iedereen hoopte op een wonder. En dat kwam er in de personen van twee geëmigreerde Libanese families. Hun giften van totaal 200.000 dollar maakten het mogelijk de werkzaamheden voort te zetten. Sindsdien wordt er ijverig verder gebouwd. De gelovigen hebben de steunmuren en de wanden al opgetrokken. Het dak zit er op. Nu ontbreekt alleen nog de binnenbouw zoals, deuren, vensters, etc. Kerk in Nood heeft een bedrag van € 10.000 beloofd.

Projectcode: 398-00-00

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.