Levensonderhoud 27 Grieks-katholieke kloosterzusters (Oekraïne)

Project
Terwijl de Grieks-katholieke christenen in het Westen van Oekraïne in de meerderheid zijn, leven er in het Oosten van Oekraïne maar weinig katholieken, die bovendien vaak wijdverspreid leven. In de Aartseparchie Kiew leven 240.000 katholieken, die slechts
20121026Ukra044

Terwijl de Grieks-katholieke christenen in het Westen van Oekraïne in de meerderheid zijn, leven er in het Oosten van Oekraïne maar weinig katholieken, die bovendien vaak wijdverspreid leven.
In de Aartseparchie Kiew leven 240.000 katholieken, die slechts worden bediend door 43 priesters. Daarom is de opofferingsgezinde dienst van 27 kloosterzusters een waardevolle en belangrijke steun voor de zielzorg. De kloosterzusters zijn afkomstig uit zes verschillende congregaties. Hun taken zijn veelvoudig: zij geven catechese in de parochies, bereiden kinderen en volwassenen voor op het ontvangen van de sacramenten, verlenen steun aan ouderen in tehuizen, werken in de gevangenenzielzorg, werken in ziekenhuizen, doen de huishouding van het priesterseminarie en organiseren retraites voor verschillende doelgroepen.
Vooral het werk met de jongeren is van groot belang. Want een aantal kinderen en jongeren dat de catechese volgt en de kerkelijke vrijetijdsactiviteiten bezoekt, komt weliswaar uit gelovige gezinnen, maar meestal is het geloof weinig ontwikkeld. Sommige ouders weten net zo weinig als hun kinderen. Een moeder zei ooit tegen een priester: "Hoe kan ik mijn kind leren bidden, als ik zelf net het Onze Vader via de televisie geleerd heb?" Maar het verlangen om meer over God te weten te komen, is bij velen diep verankerd.
Vaak komen de ouders via de kinderen tot het geloof.
Omdat de zusters hun belangrijke dienstwerk uit liefde tot God en dus om niet verrichten en niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien, steunt Kerk in Nood hen jaarlijks met 500 euro per zuster. De econoom van de Aartseparchie, Diaken Dr. Oleh Shepetyak, bedankt alle weldoeners: "Uw hulp is voor ons van grote betekenis. Het is de belangrijkste steun voor het levensonderhoud van onze kloosterzusters. Zonder uw hulp zouden wij niet kunnen leven en geen pastoraal werk kunnen doen. Wij danken u heel hartelijk en bidden in elke H.Mis voor u en uw donateurs."
Projectcode: 438-05-39
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.