Leven in Bagdad, een leven in angst

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Een jaar na de aanslag waarbij 58 Christenen in Bagdad om het leven kwamen, heerst bij de gelovigen in de hoofdstad van Irak nog steeds angst voor een...

Een jaar na de aanslag waarbij 58 Christenen in Bagdad om het leven kwamen, heerst bij de gelovigen in de hoofdstad van Irak nog steeds angst voor een nieuwe uitbarsting van geweld.

"Leven in Irak betekent leven in angst. Er is geen gevoel van veiligheid en in de afgelopen twee of drie weken is de toestand, vanwege spanningen tussen politieke partijen, alleen maar verergerd", zo zei pater Amir Jaje, abt van de Dominicaanse orde in Bagdad en vicaris in de Arabische wereld. Hij deed deze uitspraak tijdens een bezoek aan het internationale kantoor van Kerk in Nood in Königstein, Duitsland.

Volgens pater Amir leven alle Irakezen in angst en, wanneer een land door politieke spanningen wordt geteisterd, geldt dat vooral voor "minderheden die het meest kwetsbaar zijn". Naar zijn zeggen, heeft de politie die bij kerken is gestationeerd, de gelovigen niet kunnen geruststellen, vooral omdat wordt aangenomen dat extremisten in de gemeenschappen zijn binnengedrongen. De spanning nam toe bij het naderen van de eerste verjaardag van de aanslag van 31 oktober op de Onze Lieve Vrouwe Kathedraal, waarbij 58 mensen om het leven kwamen onder wie een neef van pater Jaje, pater Wasim Sabieh. "De gelovigen die de herdenkingsmis bijwoonden, toonden zich bevreesd, omdat extremisten elke politieke spanning uitbuiten om geweld te zaaien en hun boodschap uit te dragen." Hij voegde hieraan toe dat het geloof van de Christenen in Irak sterk is gebleven en dat zij niet tot wanhoop zijn vervallen. "Onze hoop", zo zei hij, "is als een kaarsje dat nog brandt in een donkere tunnel. En ik ben ervan overtuigd dat wij deze hoop niet zullen verliezen."

De dominicanen zijn met de Moslim gemeenschap doende een nieuwe universiteit op te richten waar Christenen en Moslims met elkaar kunnen studeren. Maar, volgens de dominicaan, blijven Christenen uit het land wegtrekken vanwege de aanhoudende problemen in Irak. "De komende vijf of zes jaar zullen bepalend zijn voor de vraag of er nog Christenen in dit land zullen overblijven." Volgens schattingen van de geestelijke waren er vë³ë³r de val van Saddam Hoessein 1200 Christenen in Bagdad, waarvan er nu minder dan de helft is overgebleven. "De uittocht blijft voortgaan", zo zei hij. "Degenen die het zich konden veroorloven, zijn al weggetrokken naar Europa of naar de Verenigde Staten. Tweede keus zijn voor hen nabijgelegen landen als Syrië, Libanon, Turkije en Jordanië. De derde keus was Noord Irak, maar velen van degenen die daarheen zijn getrokken, keren terug omdat zij er geen werk kunnen vinden of omdat zij zich niet vertrouwd kunnen maken met de Koerdische taal". Om het tij van emigratie te keren, hebben de gelovigen, volgens de abt, veiligheid, onderdak en werk nodig. Hij zei ook dat de Dominicaanse orde een fonds voor de armen heeft opgericht waarmee mensen worden geholpen die zich niet in leven kunnen houden. Daarnaast zijn de dominicanen van plan projecten te starten waarmee mensen aan werk en onderdak kunnen worden geholpen. "Hoe", zo vroeg hij zich af, "kunnen we van de mensen verwachten dat zij in Irak blijven als zij hier nauwelijks kunnen overleven?"

De dominicanen beschikken ook over een fonds waarmee zij zieke kinderen die een behandeling nodig hebben, kunnen helpen.

Pater Jaje sprak zijn dank uit aan Kerk in Nood voor de hulp die zij heeft verleend aan het werk van zijn orde in de Irakese hoofdstad. "In mijn hoedanigheid van hoofd van de Dominicaanse Orde in Bagdad en Vicaris in de Arabische wereld, wil ik de weldoeners van Kerk in Nood van harte dank zeggen. Hun hulp is onmisbaar voor het voortbestaan van de dominicanen in Irak. Met een eenvoudig gebaar geven zij uitdrukking aan diepe menselijkheid en geloof. Wij zullen hen altijd in onze gebeden gedenken."