Laat Rimsha Masih vrij

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
"De zaak tegen het Pakistaanse Christelijke meisje met leerproblemen, dat wordt beschuldigd van Godslastering, is verzonnen en moet worden ingetrokken." Dat stelt de belangrijkste woordvoerder van de...

Katholieke mensenrechtenactivist zegt dat de zaak tegen het meisje is opgezet.

Artsen bevestigen dat de 14-jarige Rimsaha zwakbegaafd is.

"De zaak tegen het Pakistaanse Christelijke meisje met leerproblemen, dat wordt beschuldigd van Godslastering, is verzonnen en moet worden ingetrokken." Dat stelt de belangrijkste woordvoerder van de Katholieke Kerk op het gebied van mensenrechten in Pakistan.

Peter Jacob, secretaris van de Katholieke Kerk bij de Pakistaanse Nationale Commissie voor Vrede en Gerechtigheid, twijfelt sterk aan de bewering dat Rimsha Masih teksten met verzen uit de Koran heeft ontheiligd. Op 17 augustus werd Rimsha beschuldigd van het verbranden van enkele bladzijden uit de Noorani Qaida, een Islamitisch leerboekje voor de eerste beginselen van het Arabisch en de Koran. Ook werd beweerd dat zij dit boekje in een vuilnisbak had gegooid. Na aangifte bij de politie werd zij gearresteerd. Op opzettelijke ontheiliging van teksten uit de Koran staat volgens het Pakistaanse strafrecht een levenslange gevangenisstraf.

Jacob liet aan Kerk in Nood weten dat pogingen om Rimsha vrij te krijgen met verdubbelde kracht dienen te worden voortgezet na de bekendmaking van medische rapporten waaruit blijkt dat Rimsha nog geen veertien jaar oud is en mentaal nog verder is achtergebleven. De zaak tegen Rimsha zal daarom worden behandeld door de kinderrechtbank. Volgens het Pakistaanse Wetboek van Strafrecht wordt een daad begaan door een kind jonger dan twaalf jaar "niet als misdrijf aangemerkt, zolang het kind nog onvoldoende is gerijpt om de aard en gevolgen van zijn gedrag bij die gelegenheid te kunnen overzien."

Naast berichten dat Rimsha lijdt aan het Down-syndroom, is er ook bewijs dat het kind niet kan lezen of schrijven, zo verklaarde Jacob die hieraan toevoegde: "Volgens mij is de zaak tegen Rimsha bedacht en op touw gezet." Alles wijst er volgens hem op dat haar aanklagers politieke, socialce en economische motieven hadden en dat ze waarschijnlijk slachtoffer is van iemand die een "persoonlijke hekel" aan haar heeft. Na de uitslag van het medisch onderzoek van Rimsha, verklaarde Jacob: "Ze moet vrijgelaten worden. Er is ruim bewijs in haar voordeel en er is veel medelijden met haar zowel bij de overheid, de media als bij vele anderen."

Jacob liet ook weten dat een groep Christelijke en Moslim advocaten een petitie voor haar vrijlating opstelt. Deze zal aan een rechter worden voorgelegd. Een hoorzitting zal waarschijnlijk op 30 augustus plaatsvinden. Jacob deed ook een beroep op de Pakistaanse regering om "meer politieke wil te tonen" in de zaak tegen Rimsha en andere beschuldigingen van Godslastering. Volgens hem "vindt er zelden een behoorlijk onderzoek in deze zaken plaats. De regering voelt er niet voor een duidelijk standpunt in te nemen." Volgens Jacob is wijziging van de wet op godslastering alleen haalbaar onder druk van de internationale gemeenschap. "Tegenover dit soort zaken zal de regering zich beperken tot algemene bewoordingen en het niet opnemen voor een bepaald juridisch standpunt of bescherming van het slachtoffer."

Intussen zijn meer dan 300 gezinnen uit wijk van Islamabad waar Rimsha vandaan komt gevlucht, uit vrees voor vergelding door extremisten. Volgens Katholieke Kerkleiders laat dit de angst zien die de beschuldigingen tegen Rimsha teweeg hebben gebracht bij Christenen en andere minderheidsgroepen. Tegenover Kerk in Nood signaleerde Mgr. Sebastian Shaw, waarnemend bisschop van Lahore, dat aanslagen op bepaalde woningen zijn gepleegd sinds de beschuldigingen tegen Rimsha. Hij voegde hier aan toe: "Onder de minderheden heerst grote angst." Hij heeft ook gesproken met Mgr. Rufin Anthony van het bisdom Islamabad-Rawalpindi waar Rimsha woont, die pas geleden een bezoek heeft gebracht aan de familie van het meisje.

"We hebben allemaal een intens medelijden met Rimsha", zei Mgr. Shaw. "Mgr. Rufin heeft de familie proberen te troosten, maar het is duidelijk dat iedereen buitengewoon bang is."

Bron: Kerk in Nood

Vertaling: Henk Revis

Foto: Vinienco.com