"Laat je niet afleiden door gedachtes van wraak".

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De Nigeriaanse bisschop Oliver Dashe Doeme verleent het sacrament van de verzoening aan vluchtelingen die naar huis terugkeerden.Het is aan God en niet aan ons om...
20150501nigeria

De Nigeriaanse bisschop Oliver Dashe Doeme verleent het sacrament van de verzoening aan vluchtelingen die naar huis terugkeerden.
Het is aan God en niet aan ons om zich te wreken en vergelding te eisen, zo vertelt de bisschop van het Nigeriaanse diocees Maiduguri, Oliver Dashe Doeme aan Kerk in Nood. Hij verkondigde deze boodschap toen hij, tijdens de Paasweek, rondtrok in verschillende parochies in het noordoosten van Nigeria.

Geen wraak

Bisschop Dashe deed een beroep op de gelovigen om zich niet te laten afleiden door gedachtes aan wraak. Tenslotte zou het zoeken naar wraak en vergelding toch alleen maar leiden tot een vicieuze cirkel van oorlog en geweld. Hij herinnerde de gelovigen aan de fundamentele waarden van het Christelijk geloof: onze vijanden en zij die ons vervolgen, lief te hebben. Volgens de bisschop kan het herstel pas beginnen als de gelovigen het verleden kunnen vergeven en met hoop en vertrouwen naar de toekomst kijken.

Biecht

De gelovigen hadden een enorme behoefte aan gebed en boetedoening In sommige parochies waren de bisschop en de priesters die hem begeleidde wel 3 uur lang bezig met het toedienen van het sacrament van de biecht.

Boko Haram

In de afgelopen weken heroverden strijdkrachten van het Nigeriaanse leger, samen met troepen uit Tsjaad en Kameroen, verschillende Nigeriaanse steden die door Islamitische terroristen van Boko Haram werden ingenomen, hierdoor konden de vluchtelingen naar huis terugkeren.
De meeste gelovigen waren naar het naburige Kameroen gevlucht. Zij hebben enorm geleden. Veel parochianen vonden de dood, velen zijn nog steeds op de vlucht. Hun huizen werden geplunderd, hun kerken platgebrand. Ouders hebben hun kinderen nog niet teruggevonden. Ouderen die niet konden vluchten werden door de terroristen gedood als zij weigerden hun geloof op te geven.

Verzoening

De teruggekeerde parochianen moeten hun leven weer opnieuw oppakken. In een aantal Heilige missen ter verzoening en voor de terugkeer naar het vaderland moedigde bisschop Dashe hen aan om standvastig te blijven in het geloof en ondanks alles riep hij hen op het voorbeeld van Christus te volgen en de terroristen hun heiligschennis en haat te vergeven.

100.000 vluchtelingen

Met ongeveer 168 miljoen inwoners is Nigeria het dichtstbevolkte land van Afrika. Ongeveer 50% van de inwoners zijn moslims, de andere helft bestaat uit Christenen. In het noorden is 80% Moslim terwijl de Christenen in het zuidoosten in de meerderheid zijn.
Sinds 2009 heeft de terroristische organisatie Boko Haram een bloedige kruistocht gevoerd in de drie noordoostelijke staten van Nigeria met het doel daar een Islamitische staat op te richten.
Het bisdom Maiduguri ligt in dat gebied en omvat de staten Yobe en Borno als ook het noordelijke gedeelte van de staat Adamawa. Nigeria ziet enorm af. Volgens de laatste cijfers van het bisdom werden ongeveer 5000 van de 125.000 katholieken in het bisdom gedood sinds het begin van de ongeregeldheden. En 100.000 mensen zijn gevlucht waaronder 26 van de 46 priesters, tevens meer dan 200 catecheten en meer dan 300 kloosterzusters.
Van de 40 parochiecentra werden er recentelijk 22 verlaten en ingenomen door de terroristen. Meer dan 350 kerken werden met de grond gelijk gemaakt en drie op vier katholieke scholen werden gesloten.

Extremisme

De Nigeriaanse bisschoppen worden gesteund door Paus Franciscus. Enkele weken geleden riep hij hen op om volhardend te zijn in de afwijzing van de terreur van Boko Haram. In een brief aan de Nigeriaanse bisschoppenconferentie schreef de paus dat zowel de Christenen als de Moslims in Afrika
in gelijke mate te lijden hebben van het extremisme. Paus Franciscus schreef dat de fundamentalisten die claimen uit godsdienstige overwegingen te handelen in wezen hun godsdienst misbruiken om er een ideologie van te maken voor hun eigen verwrongen interesse in uitbuiting en moord. Hij verzekerde hen dat hij elke dag voor Nigeria bidt. De Paus dankte de Nigeriaanse bisschoppen en missionarissen voor hun betrokkenheid bij de vrede en benadrukte dat elke vorm van geweld afgewezen dient te worden "Blijf volhardend in het goede", zo hield Paus Franciscus hen voor.

Steun van Kerk in Nood

In 2014 steunde Kerk in Nood alle 56 bisdommen in Nigeria met meer dan 1 miljoen euro. Dit geld werd gebruikt voor bouwprojecten, misstipendia en voor de opleiding van priesters. Nigeriaanse parochies en kloosters kregen geld voor benzine, voor pastorale ondersteuningen voor de aanschaf van bak- benodigdheden. Als respons op de grote nood in het bisdom Maiduguri gaf Kerk in Nood, vorige jaar, 45.000 euro als noodhulp voor ontheemden.