Kunnen Christenen terug naar Nineveh?

woensdag, 26 oktober 2016
Nieuws
Plannen voor de herpopulatie van Christenen in Nineveh na Daesh (ISIS).
201501088-Irak

“De kerk eist haar plaats weer op in een regio waar Christenen van bijna het begin van het Chris-tendom tot 2014 ononderbroken aanwezig waren”, vertelt Neville Kyrke-Smith van Kerk in Nood (ACN) in Groot-Brittannië.

De strijd om de stad Mosoel woedt in alle hevigheid. Mocht de stad worden heroverd op Daesh (IS), dan kan dat de weg plaveien voor de terugkeer van Irakese Christenen naar hun eeuwenoude thuislanden in het naburig Nineveh. Bisschoppen en andere kerkelijke leiders willen hierover een overeenkomst sluiten met de regering. Hierover berichtten Britse parlementsleden en kerkelijke leiders die onder leiding van Kerk in Nood Irak bezochten.

Internationale bescherming
De delegatie sprak met Irakese kerkleiders over plannen voor de terugkeer naar steden en dorpen op de Nineveh-vlakte die twee jaar geleden zijn ingenomen. Volgens de Chal-deeuws-Katholieke Patriarch van Bagdad, Louis Raphael Sako, is de terugkeer van gelovigen cruciaal is voor het overleven van de Kerk in Irak op de lange termijn. Neville Kyrke-Smith, directeur van Kerk in Nood in Groot-Brittannië, stelt dat de patriarch hoopvol is gestemd over de terugkeer, op voorwaarde dat “internationale bescherming” voorhanden is. “Ik ervoer meer hoop onder de kerkelijke leiders dan bij mijn bezoek vorig jaar.”

Vertrouwensband met buren
Het is duidelijk dat de kerk een sterke zaak heeft om haar plaats weer op te eisen in een regio waar Christenen van bijna het begin van het Christendom tot 2014 ononderbroken aanwezig waren. “Het bevrijden van Mosoel en Nineveh van IS biedt hoop aan bewoners om terug te keren naar huis , onder voorwaarde dat er wettelijke bescherming voor hen is en dat hen ook de nodige tijd wordt gegund om weer een vertrouwensband op te bouwen met hun buren. Aan de andere kant zal de exodus van Christenen doorgaan, zelfs uit veilige gebieden, wat een zeer ernstig teken is.”

De Christelijke bevolking van Irak is in aantal gedaald van meer dan een miljoen voor de val van President Saddam Hussein in 2003, tot minder dan 250.000 vandaag de dag. Meer dan de helft van de Christenen die nog in Irak leven, zijn ontheemd. Zij komen uit Mosoel en de Nineveh-vlakte en leven nu in het Koerdische noorden van Irak.