Kritiek Sudanese bisschoppen op regering

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De Sudanese bisschoppen hebben in een pastorale brief kritiek geuit op de regering met betrekking tot het referendum dat januari 2011 moet plaats­vinden. Die volksraadpleging bepaalt of het zuiden van Sudan zich...
20100729sudan01

De Sudanese bisschoppen hebben in een pastorale brief kritiek geuit op de regering met betrekking tot het referendum dat januari 2011 moet plaatsvinden. Die volksraadpleging bepaalt of het zuiden van Sudan zich afscheidt van het noorden of niet. De regering heeft zich niet aan het tijdspad naar het referendum toe gehouden, schrijven de bisschoppen in hun brief van 22 juli.

Waardigheid

Als het zuiden beslist bij Sudan te willen blijven horen, "roepen wij op tot een verandering van hart bij de machthebbers, om een eenheid te brengen die allen omarmt, in een rechtvaardige, vrije en open maatschappij waar de menselijke waardigheid van iedere burger is beschermd en gerespecteerd". In het geval van een opsplitsing van het land "roepen wij de machthebbers op in te staan voor goed nabuurschap en een soepele, vredige overgang".

Uitvloeisel

Het referendum is een uitvloeisel van het vredesverdrag dat na de burgeroorlog (1983-2005) tussen het islamitische noorden en het voornamelijk animistische en christelijke zuiden is overeengekomen. Rond 70 procent van de 37,2 miljoen inwoners van Sudan is moslim, 15 procent is katholiek. (bron: CC)