Kritiek op politie na brandstichting in kerk

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
"Laksheid en nalatigheid" van de politie zijn volgens een pastoor de schuld van de herhaalde aanslagen op zijn kerk in India, waarover hij een officiële klacht bij de overheid van de deelstaat indiende....

"Laksheid en nalatigheid" van de politie zijn volgens een pastoor de schuld van de herhaalde aanslagen op zijn kerk in India, waarover hij een officiële klacht bij de overheid van de deelstaat indiende.

Doelwit van de aanslagen was de Syro-Malankara Katholieke kerk van Moeder Maria in Hyderabad in centraal India. Bij de laatste geweldpleging, eind augustus, staken vandalen het hoofdaltaar, Bijbels, missalen, gezangboeken, kruisen en liturgische gewaden in brand. In reactie op deze gruweldaad schreef pastoor John Felix een open brief aan de autoriteiten van de staat Andra Pradesh waarin hij de politie en andere gezagsdragers "laksheid en nalatigheid" verweet. In deze brief, waarvan een kopie beschikbaar is gesteld aan de internationale Katholieke hulporganisatie Kerk in Nood, sprak de geestelijke zijn verontwaardiging uit over het feit dat onderzoek naar aanslagen, gepleegd in 2004 en 2008, door de politie was stopgezet zonder dat enige actie was ondernomen.

In juli 2004 mishandelde een groep van 100 oproerkraaiers, onder het uiten van doodsbedreigingen, een geestelijke en parochianen die hielpen bij de bouw van de kerk. In juli 2008, twee jaar nadat de bouw van de kerk was voltooid, werden 250 mensen "onder wie kleine kinderen, zieken en ouderen "zwaar op de proef gesteld toen zij in de kerk door raddraaiers werden opgesloten. Pater Felix verklaarde: "Om verdere conflicten te vermijden€¦ preekten we vergeving en liefde voor de vijanden." Maar de pastoor bleef een beroep doen op de autoriteiten om eerdere onderzoeken te heropenen en ook het laatste incident serieus te behandelen, waarbij hij onderstreepte dat zijn gemeenschap "voortdurend wordt bedreigd".

Op navraag van Kerk in Nood, dat steun verleent aan vervolgde en verdrukte Christenen, verklaarde bisschop Jacob Barnabas dat de kerk op het ogenblik onder bewaking van de politie staat, waar hij aan toevoegde dat de parochie voornemens is de schade zo snel mogelijk te herstellen. Hij deed een beroep op Katholieken over de hele wereld om te bidden voor zijn gelovigen, die worden geconfronteerd met "mensen in het district die hier geen kerk wensen".

Kerken in India blijven overschaduwd door de herinnering aan het hevige antichristelijke geweld in 2007 en 2008. Ofschoon dit zich voornamelijk afspeelde in een afgelegen, landelijk district in de oostelijke staat Orissa, zijn er ook geregeld berichten verschenen over aanslagen op Christenen en kerkelijke instituten in andere delen van het land. De geweldpleging volgt vaak op beschuldigingen van gedwongen bekeringen.

Het aantal Christenen in India bedraagt ongeveer 22 miljoen "twee procent van de totale bevolking. Als Oosters Katholieke Kerk, is de Syro-Malankara Kerk in India geünieerd met Rome. Zij telt 430.000 gelovigen.