Kritiek op Amerikaanse beleid inzake godsdienstvrijheid

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Een nieuw rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt in krachtige termen de afwezigheid van godsdienstvrijheid in een aantal landen. Een voormaligediplomaat...
20120801Clinton02

Een nieuw rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt in krachtige termen de afwezigheid van godsdienstvrijheid in een aantal landen. Een voormalige diplomaat en directeur van het project over Religieuze Vrijheid aan de Georgetown universiteit , Thomas Farr, uit de kritiek dat er meer actie moet komen om deze woorden in daden om te zetten

Farr noemt het rapport "een volledige catalogus van schendingen van godsdienstvrijheid", maar zegt dat er geen strategie gegeven wordt om deze schendingen concreet te bestrijden. Het in juli in opdracht van het Congres opgestelde en uitgegeven Internationaal Rapport over Religieuze Vrijheid heeft de stand van zaken in 2011 onderzocht in 199 landen over de hele wereld. Het stuk bied een onrustbarend trend in schendingen van godsdienstvrijheid in de vorm van gewelddadig extremisme, toenemen van blasfemiewetten en groeiend antisemitisme. Het noemt acht landen waar de situatie bijzonder zorgwekkend is: Birma, China, Eritrea, Iran, Noord-Korea, Saoedi-Arabië, Sudan en Uzbekistan. Dezelfde landen die ook vorig jaar als gevaarlijk voor godsdienstige mensen genoemd werden .

Gelegenheid

Bij het presenteren van het rapport zei de Algemeen Ambassadrice voor Internationale Godsdienstvrijheid, Suzan Johnson Cook, dat de VS zich ingezet heeft om aandacht te vragen voor deze situaties van gebrek aan godsdienstvrijheid. Ook noemde ze programma’s voor de bevordering van tolerantie aan jongeren en het instellen van sancties in landen die te weinig respect tonen voor de rechten van hun burgers. Landen als Egypte, die op dit moment in een proces van overgang zijn, hebben volgens Johnson Cook een "mooie gelegenheid" om godsdienstvrijheid vast te leggen in hun nieuwe grondwet. Gezien de beloftes van Egyptische leiders om minderheden te respecteren, let Amerika "op de mate waarin ze religieuze minderheden en alle burgers beschermen en zich houden aan de universele mensen rechten," aldus de ambassadrice. De VS heeft ook de religieuze vrijheid in China aangekaart, voegde ze eraan toe.

Grondslag

Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport benadrukte minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, dat er genoeg reden is voor bezorgdheid over landen in de hele wereld. Godsdienstvrijheid is van groot belang, stelde ze, niet alleen voor de gelovigen, maar ook voor het voortbestaan van een veilige en stabiele democratie, evenals voor economische en politiek vooruitgang,. "Het is de grondslag van onze buitenlandse politiek," zei ze. Farr kwalificeerde de uitspraken van Clinton als "erg goed", maar voegde er meteen aan toe dat woorden ook in beleid moeten worden omgezet. Farr functioneerde in de jaren 90 van de vorige eeuw als de eerste directeur van het Bureau voor Internationale Godsdienstvrijheid van het ministerie. Hij legde uit dat de Wet voor Internationale Godsdienstvrijheid, die zorg draag voor het jaarlijkse rapport, ook vraagt om aan te geven welk beleid de VS voert om de godsdienstvrijheid in de betrokken landen te verbeteren.

Waslijst

Het politiek deel van het rapport geeft in plaats daarvan "een waslijst van niet met elkaar samenhangende vergaderingen en dialogen of het herhaald noemen van ambtenaren die het onderwerp genoemd hebben of er discussies over gevoerd hebben," zei Farr. Hij noemde deze "niet slecht", maar lang niet genoeg om effect te hebben. "In de meeste landen is er niets dat wijst op een eenduidige strategie van de VS. De VS zou de ambassadeur voor religieuze vrijheid instrumenten in handen moeten geven om strategieën te ontwikkelen in de betreffende landen." Dan zal de wereld volgens Farr weten "dat het de minister ernst is en dat ze politiek gewicht wil geven aan haar krachtige uitspraken."

 

Bron: ther Nativity Star Pendant

Foto: Biography.com