Koptisch Katholieke Patriarch roept op tot vrede in Egypte

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Met verdriet, maar ook met hoop, volgt de Katholieke kerk in Egypte, wat er in ons land op dit moment gebeurt: terroristische aanvallen, moordpartijen en het platbranden van kerken, scholen en staatsinstellingen. Daarom zijn...
20130819Egypt_Patriarch_Ibrahim_Sidrak

Verklaring van de Katholieke Kerk in Egypte:

Met verdriet, maar ook met hoop, volgt de Katholieke kerk in Egypte, wat er in ons land op dit moment gebeurt: terroristische aanvallen, moordpartijen en het platbranden van kerken, scholen en staatsinstellingen. Daarom zijn Christenen en Moslims bezig contact te leggen met vriendschappelijke organisaties in de hele wereld met het doel hen duidelijk te maken wat er echt plaatsvindt in ons land.

Wij zouden graag het volgende tot uiting willen brengen:

  • Onze vrijwillige, krachtige en bewuste steun aan alle staatsinstellingen, in het bijzonder aan het leger en de politie, voor al hun pogingen om ons thuisland te beschermen.
  • Onze waardering voor alle oprechte landen om de aard van de gebeurtenissen te willen begrijpen, terwijl wij alle pogingen om zich te mengen in de binnenlandse aangelegenheden van Egypte of de beïnvloeding van onafhankelijke besluiten, in welke richting dan ook, totaal afwijzen.
  • Onze dank aan de Egyptenaren en de internationale pers die objectief verslag uitbrengen van het nieuws en de gebeurtenissen, terwijl wij die media die leugens verspreiden en de waarheid geweld aan doen afwijzen omdat zij de publieke mening misleiden.
  • Onze dank aan alle eervolle moslimlandgenoten die aan onze zijde stonden en voor zover dat mogelijk was, onze kerken en gebouwen samen met ons verdedigden.
  • Tenslotte doen we een beroep op het internationale geweten en op alle binnenlandse leiders dat zij begrijpen en beseffen dat wat nu gebeurt in Egypte niet alleen maar een politieke twist is tussen pressiegroepen maar ook een oorlog tegen het terrorisme.

Tot besluit willen we ons medeleven uitspreken aan alle families en verwanten van de slachtoffers.

We vragen de Heer dat alle gewonden mogen genezen.

Ibrahim Isaac,
Patriarch van de Koptisch Katholieke Kerk
Van Caīro, Egypte.

Bron: Koptisch Katholieke Kerk Egypte

Foto: missio-hilft.de