Koptisch bisschop roept Morsi op democratische staat te vormen

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Het plaatsvervangend hoofd van de Koptisch Katholieke Kerk in Egypte heeft in een open brief aan de nieuwe president, alle hoop uitgesproken in de vorming van een verenigde, democratische en...

Het plaatsvervangend hoofd van de Koptisch Katholieke Kerk in Egypte heeft in een open brief aan de nieuwe president, alle hoop uitgesproken in de vorming van een verenigde, democratische en tolerante natie. In zijn boodschap aan de gekozen president Mohammed Morsi van de Moslimbroederschap, uitte Mgr. Kyrillos William, administrator van het Koptisch Katholieke Patriarchaat in Alexandrië, zijn vertrouwen dat de Islamitische leider met alle geledingen van de maatschappij wil samenwerken voor het algemeen belang.

Mgr. William, die waarneemt voor de verleden jaar door een beroerte getroffen kardinaal patriarch Antonios Naguib, geeft in zijn brief uiting aan de hoop op een "wedergeboorte" van het land waarin veiligheid, vrede en sociale gerechtigheid worden gewaarborgd. Namens de Koptisch Katholieke Kerk, die in Egypte 250.000 gelovigen telt, schrijft Mgr. William aan de gekozen president Morsi: "Wij hebben er vertrouwen in dat u zich, met de hulp van de Almachtige en met uw wijsheid, zult kunnen inzetten voor de belangen van het land en zijn bevolking€¦" In de brief, waarvan het patriarchaat een kopie aan Kerk in Nood zond, wijst Mgr. William in het bijzonder op passages uit de toespraak die de gekozen president Morsi na zijn verkiezingsoverwinning op zondag (24 juni) hield. Hij onderstreept hierbij zijn duidelijke "bereidheid met geschikte mensen en leiders van alle groepen en sectoren samen te werken€¦" In de woorden van de bisschop: "We bidden dat de Heer u succes verleent bij het zoeken naar de vorming van een moderne, democratische, civiele staat, een staat die de rechten en vrijheden van allen respecteert en veiligheid, vrede en sociale gerechtigheid waarborgt." Aan het slot van zijn boodschap wendde hij zich tot het gehele Egyptische volk en riep hij alle geledingen van de maatschappij op om zich met elkaar te verzoenen, de handen ineen te slaan en samen aan een nieuw land te bouwen.

De bisschop, die tot de ziekte van patriarch Naguib, bisschop van Assiut in Boven-Egypte was, schrijft: "We wensen dat de Egyptenaren hun verschillen vergeten€¦ van harte samenwerken in het belang van het land€¦ want Egypte heeft de inspanningen, ervaring, gedachtegoed en kracht van al zijn kinderen nodig om deze wedergeboorte tot stand te brengen."

De uitspraken van Mgr. William sluiten aan bij wat zijn mede Koptisch Katholieke bisschop, Joannes Zakaria van Luxor, een dag eerder naar voren bracht in reactie op de geruststellende woorden in de toespraak van Morsi na zijn verkiezingsoverwinning, in het bijzonder zijn opmerkingen over samenwerking met Christenen en andere minderheden.

Kerkleiders hebben zich in het verleden verontrust getoond over de opkomst van Morsi’s Moslim Broederschap, die tijdens het bewind van de voormalige president Hosni Moebarak onderdrukt werd en die veelvuldig is gekarakteriseerd als militant, onverdraagzaam en Islamitisch.

In een interview met Kerk in Nood vorige maand, zei Mgr. Antonios Mina van Guizeh (Giza) dat de uitslag van de presidentsverkiezingen onzeker zou blijven en sprak hij twijfel uit over de Moslimbroederschap. Letterlijk zei hij: "De Moslimbroeders zeggen de ene dag het een en doen de volgende dag iets anders. Zij houden zich niet aan beloften "dat is het probleem".

Klik hier voor de foto van Mgr. Kyrillos William, administrator van het Koptisch Katholieke Patriarchaat in Alexandrië, in hoge resolutie.