Koeien voor het seminarie van Girardot (Colombia)

Project
Succesverhaal in ColombiaLange tijd was de grootste seminarie in Girardot - een stad aan de oever van de Rio Magdalena, ongeveer 132 km ten zuidwesten van de hoofdstad Bogota - afhankelijk van financiële steun uit het buitenland.
20091007colombiagirardot002

Lange tijd was de grootste seminarie in Girardot – een stad aan de oever van de Rio Magdalena, ongeveer 132 km ten zuidwesten van de hoofdstad Bogota – afhankelijk van financiële steun uit het buitenland. Hierin verschilde het niet van honderden andere seminaries in de wereld. Zonder financiële steun kon het seminarie niet voldoen aan de kosten voor het onderwijs, verzorging en huisvesting van de jonge mannen die zich erop voor bereidden om op een dag als priesters te dienen aan het Altaar van de Heer.

Maar soms wijst Gods Voorzienigheid in nieuwe richtingen – zoals in het geval van het seminarie van Girardot, dat nu in ieder geval voor een groot deel in zijn eigen onderhoud kan voorzien.

Het gebeurde allemaal zo: een Katholiek boerengezin bood het seminarie 500 koeien aan tegen een voordelige prijs. Het was voor iedereen duidelijk dat dit een uitstekend idee was, aangezien het seminarie met deze veestapel zelf melk kon produceren en ook mestvee kon opfokken, waarvan een deel later weer kon worden doorverkocht. Op de lange termijn kon dit een winstgevende onderneming blijken te zijn die het seminarie in staat zou stellen om financieel grotendeels onafhankelijk te zijn, zeker in een goed jaar.

Bovendien zouden de seminaristen – naast hun academische scholing en spirituele ontwikkeling – ook bruikbare praktijkkennis en vaardigheden kunnen verwerven voor de veehouderij en melkproductie, wat ze dan misschien ooit weer aan anderen zouden kunnen doorgeven, in de landelijke parochies bijvoorbeeld. Want in veel van zulke verarmde en afgelegen streken moet de priester niet alleen een goede priester zijn maar ook de gewone mensen kunnen helpen met hun praktische problemen van alledag.

Echter, het seminarie had allereerst financiële steun nodig om de koeien te kunnen opkopen. De Bisschop van Girardot, Héctor Julio Lopez Hurtado, hoopte zeer dat KiN zou kunnen helpen, aangezien dit project hem na aan het hart lag. Hij schreef ons: "God geve het dat u dit project kunt ondersteunen, dat hoopgevend is voor de toekomst."

Natuurlijk boden we hulp, met tienduizend euro, zodat de veestapel kon worden aangekocht. Nu heeft het seminarie veel minder steun nodig. Daarom kunnen we nu andere seminaries helpen die meer hulp nodig hebben en niet dezelfde mogelijkheden hebben om in hun eigen onderhoud te voorzien.

Dit project dat nu is afgerond, is een voorbeeld van ons werk. Mocht u een vergelijkbaar project willen ondersteunen, gelieve dan bij uw schenking onderstaande referentiecode te vermelden. Dankuwel.

Projectcode: 214-02-39