Kloosterzusters bedanken voor een voertuig (Brazilië)

Project
In het bisdom Eunãpolis bedienen kloosterzusters van de Congregatie "Dochters van Onze Lieve Vrouw van de Calvarieberg" elf dorpen, waar Pataxò-indianen leven. "Wij onderhouden met de Indianen zeer vriendschappelijke en liefdevolle betrekkingen", schrij
ACN-20140204brasil04833

In het bisdom Eunãpolis bedienen kloosterzusters van de Congregatie "Dochters van Onze Lieve Vrouw van de Calvarieberg" elf dorpen, waar Pataxò-indianen leven. "Wij onderhouden met de Indianen zeer vriendschappelijke en liefdevolle betrekkingen", schrijf Zuster Maria Elisabeth. Behalve verschillende sociaal-caritatieve bezigheden geven de zusters ook catechese, zijn zij verantwoordelijk voor het kinderpastoraat, het rozenkransgebed, de Woord- en Gebedsdiensten en parochiefeesten.

Noodzakelijk vervoer
Om de dorpen te bereiken, moesten de zusters tot op heden tussen de 45 en 75 km afleggen over uiterst slechte wegen. Hun oude terreinwagen, die er al 400.000 kilometer op had zitten, was uiteindelijk niet meer opgewassen tegen de inspanningen en bleef altijd weer halverwege ergens steken. Men kan zich voorstellen wat het voor de zusters betekent, om alleen met een kapotte auto in de wildernis te staan. Omdat die situatie niet langer vol te houden was, hebben de zusters zich vol vertrouwen tot Kerk en Nood gewend en om hulp verzocht.

Hartelijk dank
Onze weldoeners hebben de kloosterzusters niet in de steek gelaten en hebben hen met 33.500 euro geholpen, om een nieuwe goede terreinwagen te kopen. De zusters bedanken hartelijk en beloven dat zij zullen bidden voor iedereen die hen geholpen heeft: "Wij bidden God, dat Hij alle weldoeners voor deze gave, die voor onze missie noodzakelijk is, zal zegenen."

Projectcode: 214-05-29

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.