Kloosterzusters bedanken voor auto (Zuid-Afrika)

Project
Wij danken u uit het diepst van ons hart voor de grote steun die u ons hebt gegeven voor de aanschaf van een voertuig, dat onze Gemeenschap helpt om het werk in dienst van de immigranten en vluchtelingen te volbrengen", zo schrijven ons de Missiezusters v
ACN-20140407zuidafrica06864

Project in Zuid-Afrika
"Wij danken u uit het diepst van ons hart voor de grote steun die u ons hebt gegeven voor de aanschaf van een voertuig, dat onze Gemeenschap helpt om het werk in dienst van de immigranten en vluchtelingen te volbrengen", zo schrijven ons de Missiezusters van de H. Carolus Borromeus, die sinds 1998 in Johannesburg werkzaam zijn in de zielzorg voor vluchtelingen.

Bienvenu Shelter
Sinds 2001 leiden zij een tehuis voor vrouwelijke vluchtelingen en hun kinderen. Zij noemen het "Bienvenu Shelter" (Opvanghuis "Welkom"). Dat was dringend noodzakelijk want er waren tot die tijd alleen maar opvanghuizen voor inlandse vrouwen en kinderen, die slachtoffer waren van huiselijk geweld en misbruik. Vrouwelijke vluchtelingen en immigranten sliepen in parken, op stations en zelfs op straat. Daar zijn ze een gemakkelijke prooi voor criminelen die de stadswijken onveilig maken. De vrouwen die in hun vaderland al slachtoffer zijn geweest van geweld en oorlog, worden zo nogmaals getraumatiseerd. Door wanhoop gedreven laten de vrouwelijke vluchtelingen zich vaak met zaken in, die ze in normale omstandigheden niet zouden doen. Ze verkopen hun lichaam voor een beetje voedsel voor hun kinderen, voor een slaapplaats of een beetje geld. Bovendien lopen zij zo een groot risico AIDS te krijgen. Bij de zusters krijgen zij onderdak en vinden zij mensen die hen met raad en daad terzijde staan.

Veilig vervoer
De zusters hadden echter voor hun werk dringend een voertuig nodig. Zij hadden ons met nadruk om hulp verzocht want de mogelijkheden om zich in Johannesburg met het openbaar vervoer te verplaatsen, zijn erg beperkt. Zich te voet verplaatsen is echter zeer gevaarlijk, omdat er veel roofovervallen worden gepleegd. Een van de zusters werd al eens overvallen. Dankzij de hulp van onze weldoeners, die 10.000 euro voor een auto hebben gedoneerd, kunnen zij nu overal komen, waar hun hulp nodig is. Zij hebben ons beloofd: "Wij sluiten elk van u in onze dagelijkse gebeden in en bidden God u en uw families te zegenen."

Projectcode: 151-05-29

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.