Klooster en een pastoraal centrum in Molodetschno (Wit-Rusland)

Project
Al in 1990, dus direct na de politieke omwentelingen in Oost-Europa, kwamen de paters Kapucijnen naar Wit-Rusland. Tegenwoordig zijn zij met meer dan 40 broeders de grootste katholieke kloostergemeenschap voor mannen in dit Oost-Europese land, dat tot 199

Al in 1990, dus direct na de politieke omwentelingen in Oost-Europa, kwamen de paters Kapucijnen naar Wit-Rusland. Tegenwoordig zijn zij met meer dan 40 broeders de grootste katholieke kloostergemeenschap voor mannen in dit Oost-Europese land, dat tot 1991 deel uitmaakte van de Sovjetunie. Meer dan de helft van hen is al priester gewijd. Broeder Andrei Zylewicz, de vice-provinciaal, schrijft ons: "Er zijn maar vijf Kapucijnen die uit Polen stammen, alle anderen zijn Wit-Russen. Dat betekent dus dat de Kapucijnen een deel van de kerkelijke realiteit in Wit-Rusland zijn geworden en midden in de huidige meestal moeilijke omstandigheden een zeer belangrijke bijdrage leveren aan het maatschappelijk leven. De overdracht van de christelijke waarden en mensbeeld is een grote uitdaging voor de zich nog steeds verder ontwikkelende samenleving van het land."

De Kapucijnen zijn actief in zeven parochies en zij hechten grote waarde aan het jeugdwerk. Niet alleen in de parochiegemeenschappen zelf maar ook in scholen, crèches en in blindeninstituten geven ze godsdienstonderwijs en catechese. Bovendien organiseren ze vakantiekampen voor kinderen en jongeren. "Voor veel kinderen is dat de enige mogelijkheid om hun vakantie buiten de stad door te brengen", schrijft broeder Andrei.

In de stad Molodetschno, waar de Kapucijnen sinds 1998 werkzaam zijn, nemen 200 kinderen en 40 jongeren aan de vakantiekampen deel. Dit alleen al wijst erop hoe groot de belangstelling is voor het werk van de broeders. De stad heeft 100.000 inwoners, waarvan 20 à 25 % katholiek is. Aanvankelijk werd de eredienst bij een kruis in de openlucht gevierd, later in een militaire tent. Ten slotte werd een kapel gebouwd, waarin niet alleen de H. Mis wordt gevierd, maar waar de kinderen en volwassenen elkaar ook kunnen ontmoeten voor de catechese en voor allerlei andere activiteiten. Een hele kleine afgescheiden ruimte bleef voor de zielzorger over.

Deze provisorische ruimtes zijn ondertussen al weer niet meer voldoende voor de vele activiteiten van de parochie, noch voor het kloosterleven van de broeders. Daarom moet er een kloostercomplex komen met een pastoraal centrum. Kerk in Nood zou graag met 25.000 euro helpen.

Dit project is een voorbeeld van het werk dat Kerk in Nood doet. Uw gift zal aan dit project of aan een soortgelijk project worden besteed en de pastorale arbeid van KIN mogelijk maken.

Projectcode: 439-04-19