Kinderen een toekomst geven (Brazilië)

Project
Brazilië hoort tot de tien grootste economische machten van de wereld. Toch wordt het leven van veel Brazilianen, door de ongelijke verdeling van de sociale rijkdom, bepaald door steeds meer armoede, toenemende werkloosheid en gebrek aan kansen voor de to
ACN-20140926Brazil13905


Brazilië hoort tot de tien grootste economische machten van de wereld. Toch wordt het leven van veel Brazilianen, door de ongelijke verdeling van de sociale rijkdom, bepaald door steeds meer armoede, toenemende werkloosheid en gebrek aan kansen voor de toekomst. Vooral het Noordoosten wordt getroffen door armoede, ook Salvador da Bahia, de op vijf na grootste stad van het land met 2,2 miljoen inwoners.

Extreem arm achterland
Het is de "zwartste" stad van Brazilië – ongeveer een derde van de bewoners zijn nakomelingen van Afrikaanse slaven, die in de hoogtijdagen van de koloniale tabaks- en suikerplantages hier naar toe werden versleept. De hoofdstad van de deelstaat Bahia heeft te maken met een grote bevolkingsstroom uit het extreem arme achterland. Een groot deel van deze nieuwe bewoners eindigt in de misère van de steeds omvangrijkere buitenwijken.

"Grimpo"
De pastorale en sociale opgaven van de Kerk zijn enorm in het aartsbisdom, de stad São Salvador en de omliggende steden. De opperherder, Mgr. Murilo Sebastião Ramos Krieger, is blij dat 50 verschillende zustergemeenschappen hem terzijde staan. Om hun activiteiten op elkaar af te stemmen en zich gezamenlijk verder te kunnen ontwikkelen, zijn deze gemeenschappen georganiseerd in het Grimpo ("Grupo das Irmas Inseridas no Meio Popular"/"Groep van de in het volksmilieu geïntegreerde zusters"). Zij ondersteunen het werk van de Kerk op allerlei manieren, en behalve in de zieken- en ouderenverzorging en de gevangenenzielzorg zijn zij vooral werkzaam in de gezinspastoraal en in het onderwijs aan kinderen en jongeren.

Franciscaanse missiezusters
Zo zijn daar bijvoorbeeld de Irmãs Franciscanas Marianas Missionãrias (de Franciscaanse Missiezusters van Maria). Er wonen vier zusters in Salinas da Margarida, een kleine stad met 15.600 inwoners, van wie 90% van de mannen visser is en de vrouwen leven van het verzamelen van mosselen. Deze activiteit brengt met zich mee dat de vrouwen uren onderweg zijn, waardoor zij noodgedwongen hun huishouden en kinderen verwaarlozen. De zusters ondersteunen de vrouwen door hen aan georganiseerde en beroepsarbeid te helpen en de verzorging van de kinderen van hen over te nemen. Zij hebben een crèche voor kinderen van 0-6 jaar (momenteel 1040 kinderen) opgericht, een school voor de 7-14 jarigen (830 kinderen) en cursussen voor voortgezet beroepsonderwijs voor 200 jongeren. Er zijn naai- en typecursussen, een timmerloods en een steenbakkerij. Met dit aanbod geven zij een toekomst aan de kinderen, voor wie het alternatief de straat zou zijn geweest. 150 "adviseurs" – vrijwilligers, die de zusters zelf hebben opgeleid- staan hen terzijde.

Zusters van Voorzienigheid
In Sussuarana werken sinds 1994 vier zusters van de Voorzienigheid. Sussuarana ligt aan de rand van de stad Salvador en is een typische favela. Op onbebouwde stukken land hebben wanhopige mensen hun hutten van golfplaten gebouwd en zij hopen te kunnen leven van wat de grote stad wegwerpt. Er is geen infrastructuur zoals straten, afwatering, stroom. Bij regenbuien verandert de favela in een modderpoel. De doorsnee levensverwachting voor de bewoners van de favela is dramatisch gedaald naar 46 jaar, terwijl de gemiddelde levensduur in Brazilië 64 jaar is. Voor de kinderen is hier natuurlijk ook geen school. De zusters hebben een lagere school opgericht (1e-4e. klas). 237 kinderen tussen de 7-14 jaar krijgen hier onderwijs.

Comboni-zusters
De vier Comboni-zusters in Coqueirinho doen soortgelijk werk. Zij runnen een kleuterschool met 65 kinderen. De meeste kinderen die naar hen toekomen, zijn ondervoed. Hun ouders zijn blij dat zij hun kinderen bij de zusters kunnen onderbrengen, bij wie zij niet alleen basisonderwijs krijgen, maar ook een voedzame maaltijd … en – wat niet onbelangrijk is – een stevige geloofsondergrond. Verder krijgen 35 jongeren en jongvolwassenen bij de zusters de gelegenheid om een beroepsopleiding te volgen. ‘s Avonds worden de schoolklassen voor computercursussen gebruikt.

Dringend hulp nodig
Alle zustergemeenschappen in het aartsbisdom leven van het bestaansminimum. Omdat veel Braziliaanse stichtingen en ook de internationale congregaties niet altijd op de hulp van hun Europese moederhuizen kunnen rekenen, zijn de zusters dringend aangewezen op onze hulp. Kerk in Nood zou de zegenrijke arbeid van de 153 kloosterzusters van de 50 gemeenschappen willen ondersteunen met 50.700,- .

Projectcode: 212-05-39

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.