Kinderbijbels sloppenwijk Caloocan-City (Filippijnen)

Project
Er kwam geen einde aan het gejuich van de kinderen, toen Pater Eduardo de Haza de langverwachte gaven meebracht: dankzij de steun van onze weldoeners kon de missionaris 700 Kinderbijbels, geschreven in de nationale taal Tagalog, verdelen.
ACN-20140404phillipines06796

Project op Filippijnen
Er kwam geen einde aan het gejuich van de kinderen, toen Pater Eduardo de Haza de langverwachte gaven meebracht: dankzij de steun van onze weldoeners kon de missionaris 700 Kinderbijbels, geschreven in de nationale taal Tagalog, verdelen.

Kleine vrienden van Jezus
Er zijn veel kinderen in zijn parochie in Caloocan-City. De parochie telt 70.000 gelovigen en ligt in een enorme sloppenwijk in het stadsgebied van de hoofdstad Manilla. De mensen wonen dicht op elkaar geperst in armelijke hutten van golfplaten. Zij leven van het verzamelen en sorteren van afval. Maar het is een levendige parochie: Elk jaren bereiden zich meer dan 1300 meisjes en jongens voor op de eerste H. Communie. Bovendien is er een kinderkoor, een groep van de "Kleine vrienden van Jezus", er zijn groepen misdienaars en nog veel meer. De Kinderbijbels zijn een welkome hulp voor de catechese.

Houdt de kleinen niet tegen
Pater Werenfried van Straaten, de stichter van Kerk in Nood, scheef ooit het volgende over kinderen: "God is de vriend van deze kleintjes. De ontroering die ons overvalt als wij in hun ogen een zweem van het verloren paradijs ontdekken, is slechts een bleke weergave van wat de Heer ervaart, als Hij de zuiverheid van Zijn eigen wezen weerspiegeld ziet in hun onbevlekte zielen. Zij zijn fris als lentebloesem en helder als de douw in de morgen. Hij is heel gelukkig met hen. Daarom wil Hij dat men de kleinen aan wie het hemelrijk toebehoort, niet tegenhoudt om naar Hem toe te komen."

In de parochie van Caloocan-City helpen nu 700 Kinderbijbels om de kinderen naar Jezus te brengen.

Projectcode: 329-20-89

Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.