Kerstviering in Irak achter muren

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Betonnen muren van wel drie meter hoog worden om kerken in Bagdad en Mosul opgericht om gelovigen die Kerstmis willen vieren tegen aanvallen van extremisten te beschermen. Het toezicht dat de politie...
20101215irak02

 

Betonnen muren van wel drie meter hoog worden om kerken in Bagdad en Mosul opgericht om gelovigen die Kerstmis willen vieren tegen aanvallen van extremisten te beschermen. Het toezicht dat de politie o.a. met scan apparatuur uitoefent op de toegangsplaatsen voor kerkgangers, vormt samen met deze muren het antwoord van de Irakese regering op berichten over toegenomen dreiging voor kerken en andere christelijke plaatsen van samenkomst in de periode van voorbereiding op Kerstmis.

De muren, waarvan er enkele al op hun plaats staan, zijn tot nu toe het krachtigste signaal van de vastbeslotenheid van de Irakese regering om een herhaling van de moordpartijen op 31 oktober jl. in de Onze Lieve Vrouwe kathedraal te voorkomen. Daarbij kwamen 58 mensen om het leven en werden er 70 gewond. Tegelijk wordt gemeld dat Christenen hun activiteiten in beide steden inperken om geen gevaar te lopen. Normaal gesproken, bestaan kerstvieringen uit bijeenkomsten in kerkruimten en "tuinen, maar dit jaar hebben kerkleiders de gelovigen opgeroepen hun feestelijkheden tot het absolute minimum te beperken om veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te verminderen.

Vanuit noord Irak zei aartsbisschop Bashar Warda van Erbid in een interview met de hulporganisatie Kerk in Nood: "Het is overal droefenis bij de mensen. Overal is onzekerheid. De vraag op ieders lip is: "Wat staat ons nu te wachten?" Er is een soort wanhoop. Maar wat er ook gebeurt, de mensen zijn vastbesloten het kerkelijk feest van Kerstmis hoe dan ook te vieren. Zonder te verhelen dat de betonnen muren en bijbehorende veiligheidsmaatregelen "bijdragen aan een gevoel van opsluiting in een militair kamp", prees de aartsbisschop niettemin de maatregelen die de regering heeft genomen om de veiligheidssituatie te verbeteren. De aartsbisschop wees er op dat overheidsfunctionarissen aan parochiegeestelijken de vraag hebben gesteld of zij de veiligheidsmuren om hun kerken wel wensen. Velen gaven hun steun aan de plannen terwijl anderen van mening waren dat de maatregelen alleen maar tot nog meer vrees bij de toch al angstige christelijke gemeenschap zou leiden. De aartsbisschop sprak na berichten dat minstens 2.000 Christenen uit Mosul en Bagdad zijn gevlucht sinds de opleving van geweld die culmineerde in het bloedbad van 31 oktober.

Kerk in Nood kondigde afgelopen week een serie noodhulp regelingen af ten behoeve van de Christenen die waren gevlucht naar het noorden en oosten van het land, zonder af te doen aan de hulp die wordt verstrekt aan vluchtelingen in buurlanden Syrië, Jordanië en Turkije. De stichting besloot € 25.000 beschikbaar te stellen om met Kerstmis voedselhulp te verlenen aan gevluchte Christenen in Zakho dat grenst aan Turkije en Syrië. De hulp wordt verstrekt door een groep vrijwilligers en vrijwilligsters "onder wie veel jongeren "onder toezicht van de Chaldese Zusters, de Dochters van de Onbevlekte Maria. Andere hulp van Kerk in Nood bestaat uit € 15.000 voor de slachtoffers van de moordpartijen op 31 oktober en nog eens € 10.000 voor Christenen gevlucht naar de steden Kirkuk en Sulaymaniyah in noord en oost Irak. Aartsbisschop Warda verklaarde: "de hulp van Kerk in Nood wordt door onze mensen met vreugde begroet. Zij zijn er zeer dankbaar voor en putten moed uit het feit dat er aan hen wordt gedacht door mensen die gelukkiger zijn dan zijzelf.

Kerk in Nood geeft voorrang aan haar hulp aan het Midden Oosten conform de wens van Paus Benedictus XVI. In 2007 riep de Paus de hulporganisatie op steun te verlenen aan het Midden Oosten waar, naar hij zei: "de plaatselijke Kerk in haar bestaan wordt bedreigd". Kerk in Nood vraagt om steun voor Christenen in Irak die vluchten voor vervolging. Zie www.kerkinnood.nl/irak.