Kerkgebouw in Vietnam

Project
Dit jaar bezochten al zes Vietnamese bisschoppen de hoofdzetel van Kerk in Nood in Königstein. En steeds hadden ze dezelfde boodschap mee. Kerken en kapellen zijn uiterst belangrijk voor de katholieke gelovigen in Vietnam. Ze vormen het hart van de paroch
20091118vietnam

Dit jaar bezochten al zes Vietnamese bisschoppen de hoofdzetel van Kerk in Nood in Königstein. En steeds hadden ze dezelfde boodschap mee. Kerken en kapellen zijn uiterst belangrijk voor de katholieke gelovigen in Vietnam. Ze vormen het hart van de parochies en de gemeenschap. Zonder kerk of kapel is er geen eredienst, geen catechese en geen parochieleven mogelijk. Het gehele gemeenschapsleven draait rondom de kapel en de kerk. De bisschoppen zijn triest dat nog niet elk dorp over een eigen kerkgebouw of kapel beschikt. En toch groeit de Kerk in Vietnam. Vandaag zijn er in dit nog steeds communistische land al meer dan 6 miljoen katholieke gelovigen. Hun leven is verre van gemakkelijk, maar hun geloof is sterk.

Ook in dat ene dorpje van het bisdom Phat Diem in Noord-Vietnam hebben de gelovigen nog geen eigen kerk. De gelovigen van dit vrij arme dorp komen al 20 jaar samen in een huiskerk, waar ze een kamer als kapel hebben ingericht. Maar die is veel te klein om alle gelovigen te kunnen herbergen. Toen de parochie in 1932 werd gesticht waren er meteen 520 katholieken! Ze hebben dus echt nood aan een plek om samen Eucharistie te vieren, catechese te geven en te bidden.

Ook voor de jonge mensen is van groot belang om aan de liturgie en catechese van de parochie te kunnen deelnemen, zodat hun geloof kan wortelen in een authentieke christelijke fundering. Ook de Vietnamese samenleving verandert razendsnel en het zijn vooral de jongeren die het meest door die veranderingen geraakt worden. In de traditionele wereld van de kleine dorpjes zijn die veranderingen nog niet doorgedrongen. Maar jonge mensen migreren naar de stad op zoek naar werk. En daar worden ze natuurlijk wel geconfronteerd met een samenleving waarop ze helemaal niet voorbereid zijn. Plots verliezen ze alle richting. Om dat te voorkomen is het van levensbelang vooraf een goede geloofsvorming te krijgen.

Kerk in Nood beloofde de bisschop een som van € 10.000, zodat het dorpje in zijn bisdom een eigen "levend hart" krijgt, zoals de bisschoppen de kerken in Vietnam omschrijven.

De projectcode is 334-01-19

Elke gift die wij ontvangen zal aan de beschreven of gelijksoortige projecten besteed worden om de pastorale activiteiten van Kerk in Nood mogelijk te maken.