Kerkelijke hulpverlening aan zwangere vrouwen in conflictsituaties (Argentinië)

Project
Bijna waren de kinderen die de jonge vrouwen op hun arm dragen, er niet geweest. Want eigenlijk waren de nu zo trotse moeders vastbesloten om hun kind te laten aborteren. Abortus is in Argentinië - op enkele uitzonderingen na - wettelijk wel verboden, maa
20101220argentina011

Bijna waren de kinderen die de jonge vrouwen op hun arm dragen, er niet geweest. Want eigenlijk waren de nu zo trotse moeders vastbesloten om hun kind te laten aborteren. Abortus is in Argentinië – op enkele uitzonderingen na – wettelijk wel verboden, maar waar een wil is, is vaak ook een weg.
Dat de jonge vrouwen op hun besluit zijn teruggekomen hebben zij te danken aan het in 1989 gestichte katholieke zwangerschapscentrum "Gravida" ("Zwanger"), dat tegenwoordig gevestigd is in San Pedro, in het bisdom San Nicolas de los Arroyos en ondertussen al 30 filialen heeft in 19 bisdommen van Argentinië. Daar worden zwangere vrouwen gesteund bij hun beslissing vóór het kind. Vooral jonge meisjes die ongewild zwanger worden, hebben heel veel hulp nodig. Zij zijn bang voor de toekomst en komen zelf meestal uit gezinnen waar geweld en liefdeloosheid een dagelijkse terugkerend iets was. Velen hebben te maken gehad met seksueel misbruik, zij hebben geen eigenwaarde en voelen zich onzeker. In de meeste gevallen heeft de vader, die nog een kind is, zich aan de verantwoordelijkheid onttrokken. Het aandurven om alleen voor een kind te zorgen, is voor hun een grote uitdaging die hun krachten te boven lijkt te gaan. Maar de hulpverleners van "Gravida" laten hen niet alleen.
Meer dan 440 merendeels onbezoldigde maar zorgvuldig opgeleide medewerkers, 20 priesters en 38 diocesane en parochiële coördinatoren ondersteunen de vrouwen op alle denkbare manieren – zij luisteren naar hen, zij geven hun raad, zij bemoedigen hen en bieden hun geestelijke en psychologische steun. Bovendien bieden zij hun de mogelijkheid om iets te leren om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Sommige vrouwen volgen een naaicursus, andere leren taarten te bakken en kunstig te versieren, zodat zij ooit zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Wie wil, wordt ook voorbereid op het ontvangen van de sacramenten en op de doop van de baby. Vrouwen die niet weten waar zij heen zullen gaan, worden samen met hun kind ondergebracht en verzorgd. Een belangrijk doel is niet alleen zwangere en jonge moeders concreet te helpen, maar de vrouwen moeten ook begrijpen dat zij als moeder iets waard zijn en dat hun kind van af het ogenblik van de bevruchting een eindeloos waardevol geschenk van God is.
De medewerkers gaan ook de scholen langs. Zij helpen de jongeren die vaak uit gebroken gezinnen komen om te begrijpen wat het moeder- en vaderschap inhoudt. Zij spreken over de waarde van het leven en lichten de jongeren voor over wat er eigenlijk bij een abortus gebeurt.
Het centrum "Gravida" zou zijn werk willen uitbreiden zodat nog meer zwangere vrouwen geholpen kunnen worden. Een menselijk leven heeft geen prijs, maar om zwangere vrouwen in een crisissituatie te ondersteunen, is behalve inlevingsgevoel en liefde ook geld nodig. Wij zouden met 12.500 euro willen helpen.
Projectcode: 209-00-39
Dit project is een voorbeeld van ons werk. Uw gift zal aan dit of een soortgelijk project ten goede komen en het pastorale werk van KIN mogelijk maken.