Kerk Oekraïne uit catacomben opgerezen

vrijdag, 01 december 2017
Persoonlijk verhaal
Op zaterdag 25 november sprak mgr. Borys Gudziak, de Oekraïens Grieks-Katholieke bisschop van onder meer de Benelux, bij de door Kerk in Nood georganiseerde dag Ontmoet de Wereldkerk. Hij bracht er een boodschap van hoop, gebaseerd op de verrijzenis van de Kerk in Oekraïne.

"Ik wil graag delen met de mensen hier in Nederland, de bisschoppen, priesters en gelovigen, dat dingen veranderen. In Oekraïne was de Kerk bijna vernietigd. De Communisten dachten dat ze deze volledig hadden verlamd. Onze Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk was teruggebracht van 3000 priester naar 300 priesters met een gemiddelde leeftijd van 70 jaar."

"Nu, 28 jaar nadat de Kerk uit de catacomben is gekomen, zijn er opnieuw 3000 priesters. Maar de gemiddelde leeftijd is ongeveer 40 jaar. En er zijn 800 seminaristen voor 5 miljoen gelovigen. Dit was geen strategisch plan. Dit was niet door de mens gemaakt. Het is de vrucht van het martelaarschap en geweldige genade. Dingen veranderden in Oekraïne en ze kunnen in Nederland veranderen. Moge God u zegenen."

Tijdens een interview op het hoofdpodium ging de bisschop in op de situatie in Oekraïne. Hieronder het interview en de simultane vertaling zoals uitgezonden door Radio Maria: 

Deze winter vraagt Kerk in Nood uw steun voor de 1,5 miljoen Oekraïners die in eigen land moesten vluchten. In het dossier Oekraïne vindt u de komende tijd verhalen over de – door Nederlandse media genegeerde – situatie van deze mensen. Helpt u mee met €25, zodat de Kerk het werk in dit vergeten land kunnen voortzetten? Doneer dan online of maak uw gift over onder vermelding van "Oekraïne."