Kerk is niet meer dan een zeil langs de weg

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De Filadelfiakerk langs een afgelegen weg op Java is niet meer dan een plastic zeil op de kale grond.
open-lucht-foto_vrienden_olv_van_steenbergen-200-x-150

De Filadelfiakerk langs een afgelegen weg op Java is niet meer dan een plastic zeil op de kale grond.

Paraplu
Ernaast staat een tafeltje en drie plastic stoeltjes voor de dominee en zijn assistenten. De ‘kerkgangers’ beschermen zich met een paraplu tegen de zon. Naast het groepje zittende mensen staat een hoge muur. Daarachter ligt de in aanbouw zijnde Filadelfiakerk met een afdak van plastic. Sinds januari ligt de bouw stil. Het gebouw is op last van de autoriteiten is ‘verzegeld.

Bouwstop
Oorzaak van de bouwstop zijn protesten van islamitische omwonenden. "Als wij een dienst hadden, kwamen zij om te protesteren’, vertelt de dominee, Palti Panjaitan. Zij schreeuwden en joelden naar de kerkgangers. Uiteindelijk gaf de regent van Bekasi opdracht de bouw stop te zetten. De kerk werd verzegeld en het schreeuwen hield op. De Indonesische grondwet zegt dat iedereen het recht heeft zijn godsdienst te belijden. Maar de praktijk is anders in dit land waar 80 procent van de bevolking moslim is. Elk buurtje heeft een moskee, maar een kerk bouwen is bijna onmogelijk.

Handtekening
De leden van de Filadelfiakerk hielden vroeger hun gebedsdiensten in woonhuizen of kleine zaaltjes. Daaraan leek een eind te komen toen zij twee jaar geleden genoeg geld bij elkaar hadden om een stuk grond in het gehucht Jejalen Jaya te kopen. Vervolgens kregen zij een bouwvvergunning omdat de meeste moslims in het dorp geen bezwaar hadden en zij de zegen van de dorpsautoriteiten binnenhaalden. Maar de regent van Bekasi, Sa’duddin, weigert al twee jaar de benodigde handtekening te zetten onder de vergunning. Integendeel. Hij verzegelde het terrein op 12 januari op grond van de protesten en de ‘sociale onrust’, die de kerk volgens hem zou veroorzaken.

Bouwvergunning
Dit lot trof niet alleen de Filadelfiakerk. Aan alle negentien kerken in Bekas is een bouwvergunning geweigerd, vertelt dominee Palti. Bekasi, even buiten de hoofdstad Jakarta, is niet de enige stad waar kerken het moeilijk hebben. In heel Java is dit staand beleid. Op een andere plaats trok de burgemeester een afgegeven vergunning in. In een lokale krant liet hij weten "zolang er ook maar een moslim protesteert, zal ik bouw van een kerk verbieden".

Radicale Moslims
Volgens een onderzoek van mensenrechtenorganisaties zijn tussen 2004 en 2007 in Indonesië 110 kerken gesloten na protesten van radicale moslimgroepen. Voor de kerkgangers van de Filadelfiakerk lijkt er weinig reden tot hoop te zijn. Maar dominee Palti is vastbesloten "alle juridische wegen" te bewandelen om de kerk gebouwd te krijgen. Want, zegt hij "dit Indonesië is ook ons land". Maar voorlopig bidt het kerkvolk nog in de berm .

(Volkskrant)