Kerk in Nood wordt Pauselijke stichting

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De internationale Katholieke hulporganisatie Kerk in Nood is door Paus Benedictus XVI verheven tot een Pauselijke Stichting. Officiële zetel van de Stichting is het Vaticaan. De canonieke acte werd bekrachtigd door een...

De internationale Katholieke hulporganisatie Kerk in Nood is door Paus Benedictus XVI verheven tot een Pauselijke Stichting. Officiële zetel van de Stichting is het Vaticaan. De canonieke acte werd bekrachtigd door een chirograaf, een officieel, in het Latijn gesteld en persoonlijk door de Paus getekend document.

 

De Paus wees de prefect van de Congregatie voor de Clerus, Kardinaal Mauro Piacenza aan als President van de Stichting. Deze heeft op zijn beurt Baron Johannes Heereman von Zuydtwyck met onmiddellijke ingang (per 1 december 2011) benoemd tot Uitvoerend President. Het internationale hoofdkantoor van Kerk in Nood blijft in Königstein, (Duitsland). Gedurende de 30 jaar voorafgaand aan zijn huidige benoeming, was Baron Heereman Secretaris-generaal en later Uitvoerend President van de Ridders van Malta in Duitsland. Tegelijk met deze benoeming, werd pater Martin Barta aangesteld als Geestelijk adviseur van Kerk in Nood. Pater Barta is lid van de Geestelijke Vereniging "Werk van Jezus Hogepriester".

De eerste aanzet voor de oprichting van Kerk in Nood werd gegeven door Paus Pius XII. Geïnspireerd door de oproep van de Paus vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog om hulp te bieden aan de 14 miljoen oorlogsvluchtelingen in Duitsland, begon de Norbertijner geestelijke Werenfried van Straaten aan een campagne tot verzoening door daden van naastenliefde. Omdat hij onder zijn inzamelingen ook spek bijeen liet brengen, werd hij spoedig bekend onder de naam van de ‘spekpater".

Tegenwoordig is Kerk in Nood een wereldwijde organisatie met meer dan 600.000 vrienden en weldoeners die ongeveer 5.000 projecten per jaar in meer dan 140 landen steunen. In 2010 bereikten de giften een totaal van 85 miljoen Euro. De weldoeners van Kerk in Nood worden bereikt via 17 nationale kantoren in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Australië.

In de chirograaf, getekend door de Heilige Vader, legt de Paus de nadruk op de decennia lange diensten van Kerk in Nood voor de Kerk. In haar huidige hoedanigheid van Pauselijke Stichting, zal Kerk in Nood voortgaan, in een geest van actieve naastenliefde, hulp te verlenen overal waar de Kerk onder druk staat of wordt vervolgd. Als pastorale charitatieve organisatie, handelend in de naam van de Kerk, zet zij zich in voor versteviging en verdieping van het Katholieke geloof en morele leven.

Bron: Kerk in Nood