Kerk in Nood voor Internationale Dag tegen Christenvervolging

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
De Nederlandse directeur Kerk in Nood schaart zich achter de oproep van het Vaticaan om een internationale dag tegen Christenvervolging in te stellen. Joris van Voorst tot Voorst, van Kerk in Nood, sprak zijn...

De Nederlandse directeur Kerk in Nood schaart zich achter de oproep van het Vaticaan om een internationale dag tegen Christenvervolging in te stellen.

 

Joris van Voorst tot Voorst, van Kerk in Nood, sprak zijn instemming uit met een toespraak van aartsbisschop Dominique Mamberti, de Vaticaanse secretaris voor buitenlandse betrekkingen, waarin deze het initiatief voor een internationale dag voorstelde als een "belangrijke aanwijzing dat regeringen bereid zijn dit ernstige punt op hun agenda te plaatsen". In een toespraak voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) die op 6 en 7 december in Vilnius, Litouwen plaats vond, zei aartsbisschop Mamberti dat thans meer dan 200 miljoen Christenen te lijden hebben van "wettelijke en culturele structuren die hun discriminatie tot gevolg hebben". Hij voegde hieraan toe: "Het recht op godsdienstvrijheid wordt, ondanks herhaalde steunverklaringen van de internationale gemeenschap en de constituties in de meeste staten, heden ten dage nog op grote schaal geschonden.

In aansluiting op de toespraak van de aartsbisschop verklaarde van Voorst tot Voorst: "Wij in het Westen zijn gewend op te komen voor dierenrechten, de rechten van mensen met gebreken, gelijkheid voor vrouwen, de noodzaak etnische en culturele diversiteit te respecteren. En terecht. Maar we stuiten op een oorverdovende stilte over vele berichten over vervolging in talloze delen van de wereld "in het bijzonder tegenover Christenen. Keer op keer laat de roep om hulp die wij bij Kerk in Nood van de lijdende Kerk ontvangen zien, hoe nodig het is dat iedere regering van vrijheid van godsdienst een prioriteit voor iedereen maakt."

De steun van het Vaticaan voor een internationale dag voor Christenvervolging volgt op de verklaring van Paus Benedictus XVI in zijn Wereld Vredesboodschap in januari 2011 waarin hij stelde dat Christenen "de religieuze groep vormen die het meest te lijden hebben van vervolging vanwege haar geloof". Later die maand bracht Kerk in Nood haar rapport Persecuted and Forgotten?, a report on Christians oppressed for their Faith uit dat een gedetailleerd verslag biedt van gewelddaden en intimidatie tegen gelovigen in meer dan dertig landen. Het rapport bevat statistieken die aantonen dat minstens 75 procent van alle godsdienstvervolging gericht is tegen Christenen.

Het Midden Oosten stond centraal in het rapport Perscuted and Forgotten? De zorg over de benarde situatie van de Christenen in de regio is alleen maar toegenomen na de politieke en economische beroering die is voortgesproten uit de Arabische Lente. Van Voorst tot Voorst steunt het initiatief van de internationale dag tegen Christenvervolging, en zei: "Met name in het licht van de verontrustende nevenverschijnselen van de Arabische Lente, is deze oproep van aartsbisschop Mamberti op zich al een belangrijk teken dat onze broeders en zusters in Christus niet worden vergeten".