Kerk in Nood voert actie voor de Kerk in Vietnam

dinsdag, 14 juli 2015
Nieuws
Onder de naam ‘zwemmen tegen de stroom in' is Kerk in Nood een campagne begonnen voor de Kerk in Vietnam.De laatste weken en maanden staat de katholieke Kerk in Vietnam steeds meer onder druk van de Vietnamese overheid. Nog onlangs probeerde de comm

Onder de naam ‘zwemmen tegen de stroom in’ is Kerk in Nood een campagne begonnen voor de Kerk in Vietnam.

De laatste weken en maanden staat de katholieke Kerk in Vietnam steeds meer onder druk van de Vietnamese overheid. Nog onlangs probeerde de communistische overheid nieuw leven te blazen in het Vietnamese Comité voor Solidariteit onder Katholieken. Jargon voor een Vietnamese katholieke Kerk die trouw beloofd aan de overheid en het gezag van de Paus niet erkend. Het idee is afgekeken van de Patriottische Vereniging in China. De bijeenkomst van het Vietnames Comité mislukte, maar de toon is gezet.

Ondertussen voert de overheid een beleid van intimidaties, arrestaties, schijnprocessen en pesterijen. De vreedzame gebedsbijeenkomsten van de parochianen van de Thai Ha-parochie, voor de teruggave van kerkelijk grondbezit, verstoort de overheid met knokploegen, arrestaties en massale politie-aanwezigheid.

Kardinaal Van Thuan
Een bekend voorbeeld van de onderdrukking in Vietnam is het levensverhaal van kardinaal Nguyen Van Thuan (1928-2002). De communisten veroordeelden hem tot huisarrest, heropvoedingskampen en jarenlange eenzame opsluiting. Ondanks zijn benarde situatie schreef hij in het geheim boeken die hoop en diep godsvertrouwen uitstralen. Na zijn vrijlating moest Thuan Vietnam definitief verlaten, omdat het regime vreesde dat de populaire kardinaal teveel aanhangers zou krijgen. Het zaligmakingsproces van deze moedige man is inmiddels opgestart.

Nguyen Van Ly
Vorig jaar werd de priester Tadeo Nguyen Van Ly wegens propaganda tegen de socialistische staat tot 8 jaar gevangenis veroordeeld. In feite vecht deze priester echter voor het recht van godsdienstvrijheid. Het is opmerkelijk dat dit incident plaatsvond kort na de ontmoeting tussen Paus Benedictus XVI en de Vietnamese president Nguyen Tan Dung in het Vaticaan begin 2007. Beide partijen gaven destijds aan dat de sfeer tussen de landen – en dus tussen het regime en de katholieke kerk – na deze bijeenkomst juist meer ontspannen was. Van Ly heeft in het verleden al 14 jaar vast gezeten wegens zijn verzet tegen de communistische partij. Nadat hij zijn straf had uitgezeten werd hij in 1992 verbannen naar een kleine parochie, waar hij geen missen mocht opdragen. Hij bouwde een sociaal netwerk op voor ouderen en armen en organiseerde computercursussen voor jongeren. Hij kreeg hiervoor financiële hulp van Kerk in Nood.

De actuele situatie
Sinds 2004 is godsdienstvrijheid in de grondwet verankerd. Mishandelingen en arrestaties van gelovigen behoren echter niet tot het verleden. Gebedsbijeenkomsten, eucharistievieringen of catecheselessen zijn vaak maar beperkt mogelijk. De overheid controleert de katholieke kerk, die voor bijna alles toestemming moet vragen. Vaak trekt de overheid eenmaal verleende vergunningen op het laatste moment weer in. De laatste maanden organiseren katholieken geweldloze gebedsbijeenkomsten voor de teruggave van onteigende gebouwen en landerijen. De overheid treedt streng op.

Lichtpunten
Toch zijn er ook lichtpunten. De autoriteiten gaven bijvoorbeeld toestemming voor de uitbreiding van de seminaries van de bisdommen Long Xuyen en Hanoi. Bovendien mogen er nu jaarlijks nieuwe priesterstudenten worden aangenomen, in plaats van eens in de twee jaar. In juni 2007 ontvingen 50 diakens de priesterwijding. Sommigen hebben 15 tot 20 jaar moeten wachten en hadden een jaar nascholing nodig. Ook werden er 26 nieuwe parochies opgericht. Religieuzen en priesters mogen weer, zij het als particuliere burgers, werken in het onderwijs, de media en de gezondheidszorg. Congregaties mogen echter nog steeds geen scholen en ziekenhuizen stichten.

Zwemmen tegen de stroom in
Met de campagne ‘Zwemmen tegen de stroom in’ vraagt Kerk in Nood aandacht voor de moeilijke situatie van de Kerk in Vietnam. Kerk in Nood roept om op te bidden voor de gelovigen in Vietnam en vraagt om donaties voor een aantal concrete projecten op het terrein van vorming, vervoersmiddelen en bouwwerkzaamheden. Meer informatie in het Vietnam-dossier op deze website.